An Overview of Experiences with TRE in Norway

An Overview of Experiences with TRE in Norway

Over the last few years, several articles have been written about TRE in Norwegian media and some initial research has also been conducted on the use of TRE. On this page we give an overview of the articles we have found from Norway and one from Denmark with a brief summary of the experiences mentioned in the articles.

les mer
En oversikt over erfaringer med TRE i Norge

En oversikt over erfaringer med TRE i Norge

Over de siste årene har det vært skrevet flere artikler om TRE i Norske medier og det har også blitt utført noe innledende forskning på bruk av TRE.
På denne siden gir vi en oversikt over de artiklene vi har funnet fra Norge, og en fra Danmark med en kort oppsummering av de erfaringene som kommer frem i artiklene.

les mer

A free Child’Space lesson with Ortal Goldshmid

This Child’Space movement lesson derives from the developmental journey a baby is going through during the first months of life, lying on the belly (in prone) turning the head from side to side, pressing the ground to discover movements that bring comfort and pleasure, gradually preparing the ability to rise from the floor.

les mer
Ny studie: Effekten av TRE for skuespillerstudenter.

Ny studie: Effekten av TRE for skuespillerstudenter.

En ny studie angående bruken av TRE er nylig publisert i Journal Of Theatre, Dance and Performance Training.
Studien er utført blant skuespillstudenter ved NSKI, Norsk Skuespillerinstitutt, og undersøkte hvordan strategier for stressregulering kunne fremme selvbevissthet og egenomsorg hos studenter.
Studien konkluderer med at TRE er et nyttig verktøy for reduksjon av emosjonell spenning og å skjerpe bevisstheten om en selv som individ og eget vesen, handlinger eller tanker, og bidrar til å øke fokus og energi i skuespillerfaget.

les mer
Norske forskere: Søvn kan bremse demens

Norske forskere: Søvn kan bremse demens

Norske forskere forteller hvordan søvn kan bremse demens. Den nye forskningen viser at hjernen renses for avfallsstoffer mens du sover og at det er disse avfallsstoffene som avleirer seg i hjernen og som mange tror kan være demensfremkallende. Om du sover dårlig fungerer rensingen dårligere, med mange uheldige bivirkninger.

les mer
Søvnens fantastiske effekt!

Søvnens fantastiske effekt!

Forskere ved NTNU i Trondheim har observert at deprimerte personer har en annen drømmesøvn enn friske. Forskere har ofte tenkt på søvnproblemer som et symptom for depresjon. Men det har vist seg at mellom 40 og 70 prosent av pasientene fortsatt har søvnvansker, etter at de er blitt ferdigbehandlet og friske av depresjonen.
De har derfor mer og mer begynt å tenke at søvnvanskene kanskje er med på å opprettholde depresjonen. Søvnforskeren ved NTNU rapporterer at kognitiv behandling mot søvnløshet har vist gode resultater og at det dreier seg om å endre vaner.

les mer
Slik vasker søvn bort bekymringer

Slik vasker søvn bort bekymringer

Forskere ved NTNU i Trondheim har observert at deprimerte personer har en annen drømmesøvn enn friske. Forskere har ofte tenkt på søvnproblemer som et symptom for depresjon. Men det har vist seg at mellom 40 og 70 prosent av pasientene fortsatt har søvnvansker, etter at de er blitt ferdigbehandlet og friske av depresjonen.
De har derfor mer og mer begynt å tenke at søvnvanskene kanskje er med på å opprettholde depresjonen. Søvnforskeren ved NTNU rapporterer at kognitiv behandling mot søvnløshet har vist gode resultater og at det dreier seg om å endre vaner.

les mer
Dårlig søvn er dyrt for samfunnet.

Dårlig søvn er dyrt for samfunnet.

Australske forskere har sett på samfunnskostnadene av dårlig søvn og det viser seg at dårlig søvn ikke bare er vondt for den det gjelder, men at det også svir for samfunnet som helhet.
Ifølge Helsedirektoratet sliter omtrent én av tre voksne ukentlig med søvnen, mens inntil 15 prosent har alvorlige og langvarige søvnproblemer, kalt insomni.

les mer
Bedre søvn, den mest effektive måten å forbedre din livskvalitet.

Bedre søvn, den mest effektive måten å forbedre din livskvalitet.

Når han fikk orden på søvnen, ble scoreprosenten til Iguodalas dobbelt så høy. Hans poeng per minutt økte med 29 prosent. Omsetningen og ”foul” kastene hans falt henholdsvis 37 og 45 prosent.
LeBron James uttaler selv ifølge Wired.com at: “Realistisk sett så var det sannsynligvis en kombinasjon av ernæring, fysioterapi og hvile. Men ….., så er søvn en spesielt sterk medisin.”

les mer

  • Nettkurs TRE introduksjonskurs → Mandag og tirsdag 30. november og 1. desember kl 17.30 – 19.00.

    kr 950