Hans interviewed by Alex Greene on The Red Beard Embodiment Podcast

Hans interviewed by Alex Greene on The Red Beard Embodiment Podcast

In this podcast, hosted by Alex Greene, Hans shares about his personal experiences with emotional tension, social anxiety and stuttering, and his journey using body-oriented methods to free himself of these issues and improve his emotional, relational and physical well-being and vitality. They discuss how nervous system regulation works and its importance in conflict resolution and communication, particularly with children.

read more
TRE® gratis student øvingstimer

TRE® gratis student øvingstimer

Du kan nå delta i TRE® grupper som ledes av deltagere på vår instruktørutdanning i TRE®. Dette er TRE® grupper hvor studentene øver på å undervise i TRE®.

read more
Kurs i TRE® for The Human Aspect

Kurs i TRE® for The Human Aspect

Her kan du se bilder fra et kurs i TRE jeg holdt for organisasjonen The Human Aspect og lese mer om hvordan kurs i TRE foregår. Vil du ha et kurs i TRE til din organisasjon? Ta i så fall kontakt!

read more
Podcasten hverdagspsyken om TRE®

Podcasten hverdagspsyken om TRE®

Podcasten “Hverdagspsyken” har gjort en episode om TRE, Trauma Release Exercises og intervjuet Hans Holter Solhjell, Cecilie Dahl og Kjersti Idem (fra Relasjonspodden). Her kan du høre deres erfaringer med TRE og få svar på spørsmål som: 1. Hva er TRE? 2. Hva brukes det til? 3. Hvilke erfaringer har vi med TRE?

read more
Selvregulering og reguleringsstøtte i barns utvikling.

Selvregulering og reguleringsstøtte i barns utvikling.

I kroppsorientert traumeterapi er det mye fokus på selvregulering, hvordan vår kapasitet for selvregulering påvirkes av stress og traumer, og hvordan vi kan reparere vår egen kapasitet for selvregulering. Dette er også noe av utgangspunktet for både TRE, Trauma...

read more
Søvnkurs hvor hunden også sovnet!

Søvnkurs hvor hunden også sovnet!

For litt siden ble jeg invitert av Jimmy Westerheim til å holde et søvnkurs for en gruppe ungdommer som jobber for Jimmys prosjekt, The Human Aspect. Veldig fin gjeng å holde kurs for! Og morsomt at hunden også sovnet under innsovningsøvelsen. Den ble sikkert smittet av den avslappende stemningen i rommet!

read more
En oversikt over erfaringer med TRE i Norge

En oversikt over erfaringer med TRE i Norge

Over de siste årene har det vært skrevet flere artikler om TRE i Norske medier og det har også blitt utført noe innledende forskning på bruk av TRE.
På denne siden gir vi en oversikt over de artiklene vi har funnet fra Norge, og en fra Danmark med en kort oppsummering av de erfaringene som kommer frem i artiklene.

read more

A free Child’Space lesson with Ortal Goldshmid

This Child’Space movement lesson derives from the developmental journey a baby is going through during the first months of life, lying on the belly (in prone) turning the head from side to side, pressing the ground to discover movements that bring comfort and pleasure, gradually preparing the ability to rise from the floor.

read more
Ny studie: Effekten av TRE for skuespillerstudenter.

Ny studie: Effekten av TRE for skuespillerstudenter.

En ny studie angående bruken av TRE er nylig publisert i Journal Of Theatre, Dance and Performance Training.
Studien er utført blant skuespillstudenter ved NSKI, Norsk Skuespillerinstitutt, og undersøkte hvordan strategier for stressregulering kunne fremme selvbevissthet og egenomsorg hos studenter.
Studien konkluderer med at TRE er et nyttig verktøy for reduksjon av emosjonell spenning og å skjerpe bevisstheten om en selv som individ og eget vesen, handlinger eller tanker, og bidrar til å øke fokus og energi i skuespillerfaget.

read more
Norske forskere: Søvn kan bremse demens

Norske forskere: Søvn kan bremse demens

Norske forskere forteller hvordan søvn kan bremse demens. Den nye forskningen viser at hjernen renses for avfallsstoffer mens du sover og at det er disse avfallsstoffene som avleirer seg i hjernen og som mange tror kan være demensfremkallende. Om du sover dårlig fungerer rensingen dårligere, med mange uheldige bivirkninger.

read more
Søvnens fantastiske effekt!

Søvnens fantastiske effekt!

Forskere ved NTNU i Trondheim har observert at deprimerte personer har en annen drømmesøvn enn friske. Forskere har ofte tenkt på søvnproblemer som et symptom for depresjon. Men det har vist seg at mellom 40 og 70 prosent av pasientene fortsatt har søvnvansker, etter at de er blitt ferdigbehandlet og friske av depresjonen.
De har derfor mer og mer begynt å tenke at søvnvanskene kanskje er med på å opprettholde depresjonen. Søvnforskeren ved NTNU rapporterer at kognitiv behandling mot søvnløshet har vist gode resultater og at det dreier seg om å endre vaner.

read more
Slik vasker søvn bort bekymringer

Slik vasker søvn bort bekymringer

Forskere ved NTNU i Trondheim har observert at deprimerte personer har en annen drømmesøvn enn friske. Forskere har ofte tenkt på søvnproblemer som et symptom for depresjon. Men det har vist seg at mellom 40 og 70 prosent av pasientene fortsatt har søvnvansker, etter at de er blitt ferdigbehandlet og friske av depresjonen.
De har derfor mer og mer begynt å tenke at søvnvanskene kanskje er med på å opprettholde depresjonen. Søvnforskeren ved NTNU rapporterer at kognitiv behandling mot søvnløshet har vist gode resultater og at det dreier seg om å endre vaner.

read more
Dårlig søvn er dyrt for samfunnet.

Dårlig søvn er dyrt for samfunnet.

Australske forskere har sett på samfunnskostnadene av dårlig søvn og det viser seg at dårlig søvn ikke bare er vondt for den det gjelder, men at det også svir for samfunnet som helhet.
Ifølge Helsedirektoratet sliter omtrent én av tre voksne ukentlig med søvnen, mens inntil 15 prosent har alvorlige og langvarige søvnproblemer, kalt insomni.

read more
Bedre søvn, den mest effektive måten å forbedre din livskvalitet.

Bedre søvn, den mest effektive måten å forbedre din livskvalitet.

Når han fikk orden på søvnen, ble scoreprosenten til Iguodalas dobbelt så høy. Hans poeng per minutt økte med 29 prosent. Omsetningen og ”foul” kastene hans falt henholdsvis 37 og 45 prosent.
LeBron James uttaler selv ifølge Wired.com at: “Realistisk sett så var det sannsynligvis en kombinasjon av ernæring, fysioterapi og hvile. Men ….., så er søvn en spesielt sterk medisin.”

read more
God søvn, en forutsetning for gode prestasjoner i idrett

God søvn, en forutsetning for gode prestasjoner i idrett

Når han fikk orden på søvnen, ble scoreprosenten til Iguodalas dobbelt så høy. Hans poeng per minutt økte med 29 prosent. Omsetningen og ”foul” kastene hans falt henholdsvis 37 og 45 prosent.
LeBron James uttaler selv ifølge Wired.com at: “Realistisk sett så var det sannsynligvis en kombinasjon av ernæring, fysioterapi og hvile. Men ….., så er søvn en spesielt sterk medisin.”

read more
Erfaringer med TRE fra den Danske Scleroseforeningen.

Erfaringer med TRE fra den Danske Scleroseforeningen.

Trøtthet, søvnvansker, spastisitet, smerter og til og med blæreproblemer er blandt de symptomene mange av deltagerene har fortalt at har blitt redusert. Noen har også opplevd at de har fått tilbake noe av den følesansen de har mistet, og har kunnet redusere symptomdempende medisin, forteller forskningssjef i den Danske Scleroseforeningen Lasse Skovgaard.

read more
TRE hjelper selv mot de verste traumer

TRE hjelper selv mot de verste traumer

Psykisk Helse 3/2014 hadde en artikkel om TRE, og snakket med deltagerene på et kurs ledet av kiropraktor og instruktør i TRE Katrine Lindenhoff-Bø.
Det er en vanlig erfaring blant behandlere som kombinerer andre metoder med TRE, som massasjeterapeuter og andre kroppsorientere behandlere, såvel som samtale og kognitive terapeuter, at man får gjort mer og får bedre effekt av andre metoder etter å ha gjort TRE.

read more
Psykisk Helse: “Få tilbake livsgleden med TRE”

Psykisk Helse: “Få tilbake livsgleden med TRE”

Psykisk Helse 3/2014 hadde en artikkel om TRE, og snakket med deltagerene på et kurs ledet av kiropraktor og instruktør i TRE Katrine Lindenhoff-Bø.
Det er en vanlig erfaring blant behandlere som kombinerer andre metoder med TRE, som massasjeterapeuter og andre kroppsorientere behandlere, såvel som samtale og kognitive terapeuter, at man får gjort mer og får bedre effekt av andre metoder etter å ha gjort TRE.

read more
Forsvarets Forum: “Senk stressnivået med TRE”

Forsvarets Forum: “Senk stressnivået med TRE”

Forsvarets forum hadde en artikkel 30.09.2013 om TRE, med utgangspunkt i at tidligere norske soldater deltok på kurs i TRE med grunnleggeren av metoden, Dr. David Berceli. Formålet med kurset var å lære å mestre stress og alvorlige krigstraumer. David har også lært TRE til tusenvis av soldater i den amerikanske hæren, og også i flere andre land.

Mange soldater som returnerer fra et opphold i krigsområder sliter med overgangen til et sivilt liv. I artikkelen i Forsvarets forum kan du lese om hvordan både norske og amerikanske soldater opplevde å måtte mestre spenninger, stress og traumer. Og hvilken effekt de har hatt av TRE.

read more
TRE: Skjelve bølgen

TRE: Skjelve bølgen

I denne artikkelen fra 8. september 2012 følger VG 13 menn ved Norsk Skuespillerinstitutt som bruker TRE. De har en litt annen innfallsvinkel til bruken av metoden da de ikke primært ønsker å jobbe med traumer og stress, men har som mål er å være mer tilstede og fungere bedre, både som menneske og som skuespiller.
En av deltagerene sier “Jeg føler meg bedre og mer til stede etterpå. Sansene oppleves sterkere. Jeg blir avslappet og skjerpet. TRE har også en emosjonell effekt, der jeg merker at ting blir bearbeidet. “
En måte å forstå dette på, er at kroppens aktiveringssystemer, og den delen av minnene våre som er lagret i kroppens prosedurale og somatiske minne, klarer å gi slipp. Dette vil ofte oppleves som en konkret kroppslig forløsning og frigjøring, hvor en kan puste bedre o g spenninger slipper på en dypt og fundamentalt nivå, som er vesentlig forskjell fra vanlig avslappningsøvelser og lignende.

read more
Skjelvetoktet. “Kom i balanse med TRE”

Skjelvetoktet. “Kom i balanse med TRE”

DN Magasinet hadde 14. april 2012 en artikkel om TRE, hvor de fulgte et et kurs i TRE og intervjuet flere av deltagerene. Du kan lese om deres erfaringer her.
I forbindelse med at grunnleggeren av TRE, David Bercelli var i Norge flere ganger over en tre års periode, og var med å starte det norske TRE miljøet, så ble det også skrevet flere artikler om TRE. Jeg presenter her i en serie blogartikler noen av disse artiklene.

read more
Rister av seg stress og traumer Artikkel i magasinet Bedre helse

Rister av seg stress og traumer
Artikkel i magasinet Bedre helse

Artikkel om TRE, Trauma Release Exercises, i Bedre helse mars 2012. Her kan du lese om en sangpedagog og hennes håndtering av stress ved hjelp av metoden TRE – Trauma Release Exercises. Hun slet i flere år med langvarig kronisk stress relatert til mye jobbing og sykdom i familien, prolaps- og skiveutglidning i ryggen, så hun kunne verken sitte eller jobbe normalt.

read more
23 fantastiske fordeler med god søvn

23 fantastiske fordeler med god søvn

De fleste har erfart følelsen av å være uthvilt etter en god natt søvn. Her kan du lese om de mange fordelene du kan oppnå ved å prioritere søvn, og sove bedre.

read more
Søvnmangel og redusert prestasjonsevne, farlige konsekvenser.

Søvnmangel og redusert prestasjonsevne, farlige konsekvenser.

Ledelsesmagasinet Harvard Business Review (HBR) har intervjuet Dr. Charles A. Czeisler, professor i søvn ved Harvard Medical School og skriver om søvn og konsekvenser av søvnmangel både for prestasjonsevne hos ledere og ansatte, og også økt risiko for ulykker og feil. “If you want to raise performance—both your own and your organization’s—you need to pay attention to this fundamental biological issue.”

read more
Søvnekspert advarer om konsekvensene av for lite søvn.

Søvnekspert advarer om konsekvensene av for lite søvn.

Den amerikanske søvneksperten og direktøren for søvnvitenskap ved universitetet Berkeley i California, Matthew Walker har nylig blitt intervjuet av NPR i forbindelse med utgivelsen av hans nye bok “Why We sleep”. I boken forklarer han betydningen av god og nok søvn....

read more
Bedre søvn, en suksessfaktor?

Bedre søvn, en suksessfaktor?

Søvn og betydningen av søvn som en suksessfaktor på mange områder, idrett, skole og i næringslivet får stadig mer oppmerksomhet. For ikke lenge siden holdt den kjente gresk-amerikanske forfatterinnen og grunnlegger av The Huffington Post, Arianna Huffington et...

read more
Artikkel om Feldenkraismetoden i New York Times

Artikkel om Feldenkraismetoden i New York Times

Feldenkraismetoden har den siste tiden fått oppmerksomhet i media. Nylig publiserte den vitenskapelige skribenten og helsespaltisten Jane E. Brody artikkelen, “Trying the Feldenkrais Method against Chronic Pain” i New York Times.   Artikkelen gir en god...

read more

 • TRE introduksjonskurs

  TRE online introduksjonskurs
  Tirsdag og onsdag 13 og 14. august kl 17 – 18.30.

  kr 1.290
 • TRE introduksjonskurs

  TRE online introduksjonskurs
  Mandag og tirsdag 8 og 9. juli kl 09 – 10.30.

  kr 1.290

 • Søvnskolen Online Kurs

  kr 1.499

 • Gå bedre og lettere online kurs

  Gå bedre online kurs

  kr 349 / måned