Du har sikkert hørt at god søvn er viktig for god livskvalitet. Om du er en av de mange i dag som har søvnproblemer, sover for lite, eller har dårlig søvnkvalitet så er det stor sannsynlighet for at du har personlig erfaring med en eller flere av de negative effektene av dette, som trøtthet, mangel på overskudd og motivasjon, og problemer med konsentrasjon, hukommelse og humør. 

Men hvor viktig er egentlig søvn for livskvaliteten? Og hva er det mest effektive du kan gjøre for å forbedre din livskvalitet?

En undersøkelse i Storbritannia, The Living Well Index study, (finansiert av Sainsbury’s og gjennomført av Oxford Economics) gir oss noen svar på dette. Denne undersøkelsen ble besvart av 8250 voksne, og undersøkte en rekke faktorer vi vet påvirker opplevelsen av fornøydhet, glede, mening, og også angst og uro. Og forskerne fant at noen faktorer har en klart sterkere betydning for den opplevde livskvaliteten enn andre.

Kanskje overaskende for noen, men ikke for oss som jobber med søvn, så viser det seg at søvn og hvor godt vi sover er det mest betydningsfulle faktoren, og gir størst bidrag til opplevelsen av livskvalitet.

Andre faktorer er også viktige, og de ulike faktorene kan også påvirke hverandre, slik at dårlig søvn kan gi mer opplevelse av stress, uro og bekymring, mens stress, uro og bekymring kan også gi dårligere søvn. I tillegg til å vise betydningen av søvn så viser studien at opplevelsen av sosialt støttenettverk, seksualliv og mental helse er blant de faktorene som betyr mest. Flere detaljer kan sees i grafikken under.

Bedre søvn, den mest effektive måten å forbedre din livskvalitet

Søvn er også den faktoren som vil gi størst utbytte å forbedre. Den andre grafen viser nytteverdien av å forbedre hver enkelt av de ulike faktorene. Om man vil forsøke få bedre livskvalitet ved å gå fra dårlig til bra på en av faktorene som påvirker livskvalitet, så er det å forbedre søvnen det som vil gi størst utbytte. Søvn er også den faktoren som har tredje størst negativ effekt på livskvaliteten om den ikke fungerer, etter sosialt nettverk og mental helse.

Bedre søvn, den mest effektive måten å forbedre din livskvalitet

Funnene i denne studien er ikke overaskende, om vi tar i betraktning en stor mengde forskning fra et bredt spekter av fagområder, helse, nevrovitenskap og psykologi, som viser at god søvn er nødvendig å ha et klart hode, stresstoleranse og mental helse (Meerlo, Sgoifo & Suchecki, 2008), såvel som fysisk helse, (Bixler, 2009) såvel som å forhindre overvekt (Vgontzas et al., 2008)..

 

Vil du lære mer om hvordan du kan sove bedre? Da bør du delta på kurset Bedre søvn. Les mer om dette her.

 

 

Kilder:

  • The Sainsburys living well index: https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/the-sainsbury-s-living-well-index
  • Bixler, E. (2009). Sleep and society: an epidemiological perspective. Sleep medicine10, S3-S6.
  • Fanning, J., Porter, G., Awick, E. A., Ehlers, D. K., Roberts, S. A., Cooke, G., … & McAuley, E.         (2017). Replacing sedentary time with sleep, light, or moderate-to-vigorous physical        activity: effects on self-regulation and executive functioning. Journal of behavioral medicine40(2), 332-342.
  • Meerlo, P., Sgoifo, A., & Suchecki, D. (2008). Restricted and disrupted sleep: effects on           autonomic function, neuroendocrine stress systems and stress responsivity. Sleep          medicine reviews12(3), 197-210.
  • Vgontzas, A. N., Lin, H. M., Papaliaga, M., Calhoun, S., Vela-Bueno, A., Chrousos, G. P., &    Bixler, E. O. (2008). Short sleep duration and obesity: the role of emotional stress and sleep disturbances. International Journal of Obesity32(5), 801.