I forbindelse med at grunnleggeren av TRE, David Bercelli var i Norge flere ganger over en tre års periode, og var med å starte det norske TRE miljøet, så ble det også skrevet flere artikler om TRE. Jeg presenter her i en serie blogartikler noen av disse artiklene.

I magasinet Bedre Helse, mars 2012, kan du lese om Nanna-Kristin Arder og hennes håndtering av stress ved hjelp av metoden TRE – Trauma Release Exercises. Hun slet i flere år med langvarig kronisk stress relatert til mye jobbing og sykdom i familien. Noe som førte til prolaps- og skiveutglidning i ryggen, så hun kunne verken sitte eller jobbe normalt.

Du finner denne artikkelen her.

Både mennesker og dyr har en medfødt naturlig evne til å skjelve når vi er redde eller har vært i situasjoner som i seg selv oppfattes som truende. Skjelving er nervesystemets måte å kvitte seg med stresshormoner og spenninger på og gjør det lettere å bearbeide traumer, mener Dr. David Berceli.

Dr. Berceli utviklet TRE da han jobbet som traumeterapeut i krigsherjede land i Midtøsten og i Afrika. Der observerte han at barn i forbindelse med traumatiske hendelser, for eksempel når de satt i et bomberom, ofte skalv i hele eller deler av kroppen.

Med sin bakgrunn innen kroppsorientert terapi, Bioenergics, var han nysgjerrig på dette og spurte de voksne hvorfor de ikke skalv. De voksne svarte at de hadde lært å ikke skjelve, og undertrykket denne skjelvingen. David viste av erfaring at skjelvingen hadde en forløsende virkning, og at det ikke var heldig å undertrykke den. Dette var en av grunnene til at han utviklet TRE,  for å redusere fysisk og psykisk smerte, øke mobiliteten og forløse traumatiske spenninger, både fra fortiden, men også i hverdagen.

Alle opplever stress enten på jobben, hjemme eller i trafikken. Negativ stress påvirker deg ikke bare følelsesmessig, men også fysisk i forhold til hvordan du yter i hverdagen. Men stress ligger også naturlig i oss, og kan også oppleves positivt, da det er kroppens naturlige hjelpemiddel til å mobilisere og mestre. Dette gjelder også i situasjoner som ikke er skremmende eller truende, men som inneholder det vi kaller positivt stress.

TRE eller Trauma Release Exercises er en selvhjelpsmetode ment både for bruk med tanke på hverdagens positive og negative stress, men også mer alvorlige hendelser, sjokk/ traumer og posttraumatisk stress. Metoden bidrar til å frigjøre de dype spenningen som kan oppstå i forbindelse med en traumatisk opplevelse eller gjennom kronisk stress. Hvis vi opplever en sjokkerende situasjon, blir redde eller engstelige, vil kroppen vår automatisk reagere med økt aktivering, mobilisering, og i neste omgang også flykt, kamp eller frysreaksjoner, slik dyrene gjør.

Men mange mennesker har lært gjennom oppveksten sin å holde igjen, “å ta oss sammen” og kontrollere og dempe reaksjonene våre. Dette er normalt og nødvendig for å fungere godt i hverdagen, men om vi kronisk blokkerer alle kroppens naturlige førløsende mekanismer er det ikke heldig. Og mange har ikke lært å forholde seg til kroppen på en trygg, forløsende måte. Tvert i mot så har vi lært å bli  mer distanserte fra kroppen, og til og med redde for de naturlige kroppslige prossessene, følelser, gråt, skjelving mm.

 

“Denne metoden glemmer vi etterhvert som vi blir eldre. Det moderne mennesket oppdras til å betrakte skjelving som et svakhetstegn. Vi tar oss sammen i situasjoner der det er naturlig for kroppen å riste. Hva er konsekvensen av dette? Jo, at stress og traumatiske opplevelser hoper seg opp i kroppens nervesystem og kan slå ut i fysiske og psykiske plager”, mener Berceli.

 

Med hjelp av TRE hjelper vi kroppen å lære denne forløsende mekanismen på nytt, slik at vi kan både skru skjelvingen av, men også slippe den til når vi ønsker det. I stedet for at den forløsende prosessen er på kronisk av.

“Risting har en frigjørende og rensende effekt på kroppen og tankene. Jeg føler meg av spent og glad etterpå”, forteller Arder. Og viser til Bedre Helse at man kan gjøre dette både stående og liggende.

 

Psykolog Barbro Andersen som er sertifisert TRE instruktør og er den med lengst erfaring i Norge med metoden, og også har lang erfaring med andre kroppsorienterte metoder for psykoterapi og traumeterapi,  bruker TRE med klienter. Hun sier til Bedre Helse at “det er kort vei mellom stress og smerter – stress setter seg veldig godt fast i psoas-muskelen som går fra øverste ryggvirvel i korsryggen til øvre del av innside lår.” Øvelsene man gjør i TRE involverer psoas- muskelen direkte, og som regel så starter skjelvingene i bena og bekkenet når man gjør TRE. “Når psoas aktiviseres, kan man oppleve det som en massasje innenfra og ut som virker både smertelindrende og frigjør stress”, forklarer Andersen.

 

“Både i terapirommet og på kurs har hun sett at metoden har god effekt enten på folk som sliter med ubearbeidede sjokk og posttraumatisk stress, eller de går rundt med mer generelt hverdagsstress i kroppen.”

 

Jakob Lothe, som var leder for Norsk Kiropraktorforening sier til Bedre Helse at TRE- metoden passer til alle. “Metoden tar utgangspunkt i å løsne de spenningene som er i kroppen, enten de er store eller små.”

Les hele artikkelen fra Bedre helse her

I boksen under finner du hele artikkelen. Du blar i artikkelen ved å trykke på pilene nederst på boksen.

Du kan også laste ned artikkelen som en pdf fil her.

 

Bedre Helse – marsutgave 2012. Om TRE-øvelser.

Les hele artikkelen fra Bedre helse her

Du kan laste ned artikkelen som en pdf fil her.