Dansk TV2 har en artikkel og tv innslag om den Danske Scleroseforeningen og deres erfaringer med TRE, Trauma Release Exercises. 800 av deres medlemmer har lært TRE gjennom kurs og andre tilbud i regi av foreningen. Og forteller om gode erfaringer.

Anette Brink tok medisin for MS hver dag. Nå holder TRE skjelvingen smertene borte. Hun forteller selv at det har gjort at hun har kunne slutte med medisiner mot smertene, og har kommet tilbake på arbeidsmarkedet etter å ha vært ufør.

Så langt har ca 800 medlemmer av Scleroseforeningen i Danmark prøvd metoden og mange forteller om positive effekter. Våre psykologer har over flere år undervist TRE til Scleroseforeningens medlemmer, forteller deres forskningssjef, Lasse Skovgaard, og forteller om mange positive erfaringer.

Han forteller at TRE er en selvhjelpsmetode, som de ikke har noen grunn til å tro at kan være skadelig. Og nå har de også gjennomført et pilotstudie som gir de tro på at TRE kan hjelpe til med å redusere symptomene fra MS. De planlegger nå også et større studie for å få mer kunnskap om dette.

Det er ikke noe som tyder på at TRE påvirker selve sykdommen, men blandt de 800 pasientene så har man sett hos mange at metoden bidrar til å redusere noen av de mest plagsomme symptomene som følger med sykdommen.

Trøtthet, søvnvansker, spastisitet, smerter og til og med blæreproblemer er blandt de symptomene mange av deltagerene har fortalt at har blitt redusert. Noen har også opplevd at de har fått tilbake noe av den følesansen de har mistet, og har kunnet redusere symptomdempende medisin, forteller forskningssjef Lasse Skovgaard.

Anette Brink understreker at TRE ikke er en “hallelujabehandling” man kan gjøre raskt, men er en prosess man jobber med over tid. Metoden kan ikke helbrede kronisk sykdom eller erstatte annen psykologisk og medisinsk behandling men kan være et veldig godt supplement, forteller hun.

Du kan lese mer om erfaringene til den Danske Scleroseforeningen i denne artikkelen og TV innslaget fra Danske TV2, http://livsstil.tv2.dk/2019-03-22-65-aarig-har-lagt-al-medicin-paa-hylden-ryster-sig-til-et-bedre-helbred?