Selvregulering og reguleringsstøtte i barns utvikling.

Lene-Dragland-Solvang

I kroppsorientert traumeterapi er det mye fokus på selvregulering, hvordan vår kapasitet for selvregulering påvirkes av stress og traumer, og hvordan vi kan reparere vår egen kapasitet for selvregulering. Dette er også noe av utgangspunktet for både TRE, Trauma Release Exercises og SE, Somatic Experiencing.

Begrepet reguleringsstøtte er et nyere begrep, selv om fenomenet er godt kjent for terapeuter og andre. Reguleringstøtte henspiller på det vesentlige fenomenet at barn, men også voksne, av og til trenger hjelp og støtte fra andre for å regulere seg selv.

Jo yngre et barn er, eller jo mer redusert egen kapasitet for egen selvregulering vi har, så mer avhengig av andre er vi for å komme i balanse emosjonelt, mentalt og relasjonelt. 

Dette er også utgangspunktet for modellen jeg har utviklet for kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn, PLS reguleringsstøttemodellen. 

På Famlabs nettsider finner du nå en artikkel om selvregulering, samregulering og reguleringsstøtte på Famlabs nettsider.

På Famlabs nettsider har jeg nå lagt ut en artikkel om selvregulering, samregulering og reguleringsstøtte. Du kan lese denne artikkelen her.

Veilederutdannelse om reguleringsstøtte, kommunikasjon og konfliktløsning.

Jeg har også veilederutdanning i kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn, basert på en praktisk tilnærming til selvregulering, samregulering og reguleringsstøtte. Her lærer du om PLS reguleringsstøttemodellen.

Du kan lese mer om denne utdanningen her, https://famlab.no/utdannelse/.