Artikkel i DN magasinet 2012, Dagens Næringsliv

I forbindelse med at grunnleggeren av TRE, David Bercelli var i Norge flere ganger over en tre års periode, og var med å starte det norske TRE miljøet, så ble det også skrevet flere artikler om TRE. Jeg presenter her i en serie blogartikler noen av disse artiklene.

DN Magasinet hadde 14. april 2012 en artikkel om TRE, og fulgte et TRE kurs ledet av  bevegelsesterapauten og dansepedagogen Cathrine Scharff Thommessen.

TRE ble utviklet av den amerikanske miljøarbeideren og traumeterapeuten David Berceli etter opphold i krigsherjede land i Midtøsten. Her observerte han hvordan mennesker reagerte under sterk frykt, og observerte hvordan mennesker ristet og skalv, blant annet når de satt i bomberom. Istedenfor å tenke at skjelvingen representerer noe negativt og kun er et symptom på stress så så han at skjelvingen løsner emosjonelle spenninger og demper den kraftige aktiveringen som settes i gang i kroppen i forbindelse med fryktfremkallende opplevelser.

 

Skjelving er naturens måte å avreagere på, etter at kroppen har respondert på frykt. Tenk dere en antilope som blir skremt av en løve. Den løper og løper. Når den er trygg, stanser den. Hva gjør den da? Den blir stående og skjelve, sier Cathrine Scharff Thommessen til DN Magasinet..

“Berceli så hvordan menneskene beveget seg når de ble skremt, forteller Thommessen. – Når bombene falt, krøket de seg sammen. Det er kroppens spontane respons når man blir redd.”

 

En av deltakerne på skjelvekurset, lege, antropolog, og professor i sosialmedisin, geriatri og allmennmedisin ved UiO Ida Hydle sier til DN Magasinet, “TRE er en metode som er godt begrunnet og dokumentert”. Hun mener “ Øvelsen gir bedre søvn og stressmestring.” Og legger til, “i dag har vi metoder til å studere det dynamiske samspillet mellom muskler, perifere nerver og hjernen. Vi kan observere hjernens måte å håndtere impulser på og hvordan impulsene går til hjernen. Nervesystemet vårt er slik bygget at det går flere signaler fra kroppen til hjernen enn motsatt. Derfor ligger det en uendelig mulighet til å påvirke menneskenes hjerne gjennom deres kropper.”

Thommessen presiserer at alle kan gjøre metoden hjemme, og at den er ufarlig. Men gravide, de som har epilepsi eller er psykotiske bør unngå metoden.

Artikkelen presenterer ulike deltagere. En bedriftsrådgiver som ønsker å bruke TRE for å lære å stress ned i en stressende arbeidsdag, som en slags alternativ til meditasjon. Og en skuespiller som bruker TRE i arbeidet sitt, da han underviser ved det Norske Skuespiller instituttet i stemmebruk og teaterfag. “Studentene bruker den som en del av oppvarmingen for å være tilstede. De blir klargjort og samlet. De finner klangen i instrumentet”.

Hydle anvender selv TRE ved trening og i hverdagen: “Etter fire-fem mil på ski eller sykkel legger jeg meg ned på gulvet og skjelver. Det forebygger stølhet. Både etter fysiske og psykiske påkjenninger gjør TRE at jeg blir roligere i kroppen og roligere i hodet og roligere i tenkningen, at jeg føler meg balansert og sunt og godt trett.”

 

Du kan lese hele artikelen fra DN magasinet her.