Opptak fra vår

Online konferanse om

Kroppsorienterte metoder
Læring, stress og traumer

Du kan nå se opptak fra foredragene som ble holdt under vår online konferanse som ble holdt i januar 2022.

Det er gratis å se foredragene men vi ber om at du registrerer din epost for å få tilgang.

Introduksjon til kroppsorientert traumeterapi, læring og selvutvikling

-Autoregulering, Selvregulering og Reguleringsstøtte 

med

Hans Holter Solhjell

Pedagog, TRE Global Certification Trainer, utvikler av Responstrakten, PLS reguleringsstøttemodellen og Perspektivspiralen.

Introduksjon til kroppsorientert traumeterapi, læring og selvutvikling

Les mer her.

I dette foredraget får du en introduksjon til kroppsorienterte endringsprosesser, traumeterapi, læring og selvutvikling, og hvorfor det er nødvendig å inkludere kroppen. Du får også nye perspektiver på selvregulering, og hvordan vi kan bruke innsikter fra kroppsorientert traumearbeid ikke bare på individnivå, men også i relasjoner og i et bredere organisasjons og samfunnsperspektiv.

  • Hva er traumer og effektene av traumer.
  • Hva skjer i kroppen, hjernen og nervesystemet i forbindelse med​ stress og traumer.
  • Responstrakten, en praktisk-pedagogisk modell som gir en oversikt over ulike måter vi mennesker reagerer på, adferdsmessig, emosjonelt og kognitivt når vi møter utfordringer, konflikter, kriser og stress.
  • Hvorfor kroppsorientert traumeterapi er viktig i arbeidet med traumer.
  • Ulike hukommelsessystemer og hvorfor ulike typer av metoder er nødvendig for å jobbe de ulike minnesystemene
  • Autoregulering, selvregulering, samregulering, reguleringsstøtte,
  • Reperasjon av selvreguleringskapasitet
  • Kapasitetsutvikling, selv- og samregulering som selvutviklingsprosjekt
  • Reguleringsstøttesirkler, regulerings og kapasitetsutvikling i par, grupper, organisasjoner og samfunn.
  • TRE, Trauma Release Exercises.

TRE® for personer med MS

-Erfaringer med bruk av TRE, Trauma Release Exercises, fra den danske patientforening for sclerose.

med

Michael Morin Nissen

Psykolog og TRE® træner

TRE og MS med psykolog Michael Morin Nissen

Les mer her.

I 2019 lavede den danske patientforening for mennesker med gigt et stort evalueringsprojekt af effekten af TRE i forhold til mennesker med gigt, dette projekt vil blive gennemgået og Michael vil derudover fortælle om nogle af de praktiske erfaringer med TRE i forhold til at arbejde med mennesker med gigt og med fibromyalgi.

Michael Morin Nissen har arbejdet 13 år i den danske patientforening for sclerose, og har arbejdet med TRE med mere end 1000 mennesker med sclerose. Scleroseforeningen har lavet to videnskabelige undersøgelser af effekten af TRE for mennesker med sclerose.

Både de mange anekdotiske beretninger og de to videnskabelige undersøgelser vil blive gennemgået. Derudover vil Michael fortælle om nogle af de metodiske principper han bruger når han arbejder med mennesker med sclerose, men også i forhold til andre sygdomme.

TRE® og MS.

-Erfaringer med TRE® og MS i Norge.

med

Anne Rustad Sjøvold

Utdannet vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk.

og

Katrine Bagge-Skarheim

Barnevernpedagog og har master i offentlig administrasjon.

TRE og MS erfaringer fra kurs

Les mer her.

Vi ble oppmerksomme på TRE® som en interessant metode for oss med MS, Multiple Sclerose i 2018 via den danske skleroseforeningen og Michael Nissens arbeid med TRE der.

Basert på de erfaringene de hadde ble vi nysgjerrig og ønsket å prøve metoden selv. Vi fant da frem til Hans Holter Solhjell, som over de siste årene har holdt to TRE-kurs og et kurs i Feldenkraismetoden for Follo MS-forening.

Deltagerene har her lært å bruke TRE® på egen hånd, for å kunne praktisere TRE® hjemme. Vi gjorde også en evaluering som viser resultater omtrent som i erfaringene fra den Danske sklerose foreningen.

Siden vi selv og deltakerne opplevde å ha godt utbytte av TRE®, har vi meldt oss på og er i gang med TRE® instruktørutdanning for å kunne fortsette å ha dette tilbudet til våre medlemmer.

Vår vil her dele våre erfaringer med TRE® i forhold til MS og symptomlindring. Vi har kjent det på egen kropp og kursdeltakerne har i evalueringer fortalt om sine opplevelser. Du kan lese mer om TRE her.

Du kan lese om dette kurset her.

og mer om foredraget deres her.

Feldenkraismetoden og MS.

-Erfaringer fra kurset Gå Bedre i regi av Follo MS forening.

med

Anne Rustad Sjøvold

Utdannet vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk.

og

Katrine Bagge-Skarheim

Barnevernpedagog og har master i offentlig administrasjon.

Anne Rustad Sjøvold_Katrine Bagge-Skarheim-Feldenkraismetoden og MS

Les mer her.

“Vår gruppe deltok på et kurs i Feldenkraismetoden med fokus på å gå bedre, og vil her dele noen av våre erfaringer fra dette også”

Du kan lese om dette kurset her.

og mer om foredraget deres her.

Medisinske traumer

-Om stress, traumer og traumeterapi relatert til medisinsk behandling

med

Sarah Zorica Mitic

Dr. sci. med, TRE® trainer og traumeterapeut

Medisinske traumer med Sarah Zorica Mitic

Les mer her.

Ulike medisinske tilstander, akutte og kroniske sykdommer, sykehusopphold samt medisinske prosedyrer, operasjoner mm. kan bringe mye usikkerhet og føre til vesentlig nedsatt livskvalitet og utgjøre en trussel mot selve livet til pasienten.

Som følge av dette er det ikke uvanlig å oppleve at kroppens stress og forsvarsmekanismer aktiveres i betydelig grad, som også innebærer at det foreligger en mulighet for vedvarende traumatisering.

Med stadig økende kunnskap rundt dette temaet kan en mulig fare for traumatisering reduseres. Traumer kan forebygges, og også behandles.

Spesielt er det viktig å være forsiktig og bevisst på denne faren i arbeidet med barn siden disse traumene kan etterlatte livsvarige spor.

Self leadership, stress and tension management

-Experiences from working in high tension, high risk environments 

with

Petter Larsson

Risk advisor, coach and TRE® instructor.

TRE Self leadership stress and tension management talk by Petter Larsson

Read more here.

Coming close to his fiftys Petter brings extensive experience of working and operating in high-tension and high-risk environments. During the lionpart of his career he served in the military and the security service of his country.

Having worked in the Balkans, Afghanistan, Pakistan, Somalia and other high-risk locations, Petter have seen the real-world effect stress, tension and trauma have on human behaviour; his own, his colleagues and the many people he encountered.

Today Petter is working as an executive director and senior advisor at a Swedish risk advisory firm. Stress, tension and trauma-knowledge has stayed with him as he advise senior leadership teams on modern and digital risks, including interpersonal and teambuilding workshops.

Petter will share some of his experiences having dealt with life crisis and stress management, based on his own personal journeys across the world but most of all inside of himself.

TRE® som verktøy for bedre skuespill

–Kroppsorientert tilnærming til kreativitet, stressmestring og selvutvikling hos skuespillerstudenter

med

Karen Kollien Nygaard

Psykolog, TRE® instruktør og yogaterapeut

TRE® som verktøy for bedre skuespill med Karen Kollien Nygaard

Les mer her.

NSKI Høyskole i Oslo (nski.no) tilbyr TRE® som fag. Studentene på skuespillerlinjen har ukentlig TRE-undervisning i alle de tre årene på Bachelor-utdanningen. Også elevene på Musikalteaterlinjen, regilinjen og manuslinjen får lære TRE som et verktøy for en bedre hverdag, og for å fremme kreativiteten som kunstner.

Karen vil i foredraget dele sine erfaringer fra de fem siste årene hun har undervist TRE på NSKI Høyskole.

Godt skuespill er avhengig av skuespillerens evne til å være til stede på scenen. Tilstedeværelse forutsetter at øyeblikket oppleves som trygt, hvis ikke vil skuespilleren logge seg ut av kroppen enten ved å dissosiere eller ved å tenke seg inn i rollen istedenfor å leve seg inn i den.

Når vi er til stede i oss selv kjenner vi både de følelsene våre som er i øyeblikket, men også gamle følelser med traumatisk innhold vil kunne dukke opp. Kroppen er skuespillerens viktigste ressurs for å kunne skape troverdige roller, og det er derfor viktig at gamle og nye traumer reguleres slik at de ikke forstyrrer skuespillerens kreative prosess.

I tillegg er stress og traumeregulering effektivt for å forebygge stress og utbrenthet. Skuespilleryrket har krevende arbeidsrammer, og det er viktig å ha effektive verktøy for å bearbeide prestasjonspress og gi slipp på rollen man har spilt etter at forestillingen er over.

NARM, den NeuroAffektive Relasjonelle Modellen

-Om bruk av NARM ved kompleks PTSD

med

Anne Brit Sylvareik

NARM terapeut og psykofysiologisk psykoterapeut

NARM, den NeuroAffektive Relasjonelle Modellen med Anne Brit Sylvareik

Les mer her.

NARM er en behandlingstilnærming for arbeid med komplekse relasjonelle utviklingstraumer, utviklet av Dr. Laurence Heller. Tilnærmingen er også anvendbar i forhold til senere relasjonelle traumer, stressmestring og arbeid med relasjonsproblematikk.

NARM integrerer et kroppslig, følelsesmessig, tankemessig og relasjonelt fokus. Utfordrende relasjoner og situasjoner kan gjøre at vi sperrer for kontakt med kroppens, følelsenes, hjertets impulser og egenskaper for å tilpasse oss omgivelsene. Dette kan bidra til at man mister kontakten med seg en selv, og dermed for hva en ønsker seg for seg selv, egne grenser, behov mm.

NARM er en ressursorientert tilnærming, og hjelper klienten å komme i kontakt med og styrke sine ressurser, som utgangspunkt for å jobbe med kompleks PTSD, og andre utfordringer vi møter i arbeidet.

Anne Brit Sylvareik vil gå gjennom hovedlinjene i NARM, noe av det teoretiske grunnlaget, blant annet med fokus på det autonome nervesystemet, og vise de grunnleggende prinsippene som NARM bygger på.

Mer informasjon om NARM:

Oppstart av ny NARM-utdannelse i Danmark høsten 2022. Det er planer om å starte ny NARM-utdannelse i Norge i 2023.