Individuelle Timer

Individuell undervisning og veiledning.

Individuelle Timer

Individuell undervisning og veiledning.

Vil du:

 • Bevege deg lettere, tryggere, mer effektivt og komfortabelt?
 • Forbedre teknikk og prestasjoner i sport, dans og musikk?
 • Bli friere og tryggere i deg selv, emosjonelt, kroppslig og sosialt?
 • Restituere bedre etter trening, skader, ulykker eller operasjoner?
 • Sove bedre og ha mer energi og overskudd?
 • Gå eller løpe lettere og bedre?
 • Utvikle din kapasitet for selvregulering, vitalitet og opplevelse av indre frihet.
 • Utvikle din relasjonskompetanse, sette tydeligere grenser og ivareta både deg selv og andre bedre?
 • Bli tryggere i foreldrerollen?

Da er individuelle timer et godt valg!

Hvem er dette for?

 • Deg som ønsker å lære mer om TRE, Feldenkraismetoden og kroppsorienterte tilnærminger til læring og personlig utvikling.
 • Deg som vil lære mer og få en fordypning i og veiledning i din personlige utviklingsprosess
 • Musikere, dansere, idrettsutøvere.

   

 • Barn/ungdom/voksne med motoriske og selvreguleringsutfordringer.
 • Deg som merker effekter av stress og traumer, og ønsker å jobbe med kroppen.
 • Deg som har opplevd relasjonelt stress og ønsker å fungere bedre i relasjoner.

Typiske temaer du kan få hjelp med.

Vil du sove bedre?

Du får et privat og individuelt tilpasset kurs, basert på kurset Sov bedre.

Vi gjennomgår kursinnholdet, og tilpasser spesielt til din situasjon og behov. Du får også utdelt kursmanualen, og lydfil med en øvelse du kan gjøre hjemme. Første gangs veiledning går over 2 timer.

Traumer og alvorlig stress.

Du lærer hvordan du kan jobbe med kroppens egne spennings og stressforløsende mekanismer, og bevege deg i retning av mer trygghet, stabilitet og indre ro. Du lærer prinsipper fra metoder som Somatic Experiencing, Trauma Release Exercises og Feldenkraismetoden med mer.

Hjelp etter skader, sykdom, operasjoner.

Trenger du å rehabilitere etter skader, sykdommer, operasjoner el? Du lærer hvordan du kan gjennopprette god funksjon, bevegelighet, redusere smerter og gjenlære tapte ferdigheter.

Kolikk, gråt og søvn i spedbarnsalder

Lær hvordan du kan roe spedbarn som gråter, og hjelpe barnet å sove bedre. Dette hjelper også foreldre å sove bedre, og oppleve mestring i foreldrerollen.

 

Traumer hos barn og foreldre.

Kriser, alvorlig stress og traumer kan påvirke vår evne til å fungere godt i relasjoner. Dette gjelder både i forhold til aktutte belastninger og påkjenner vi står oppe i nå, for eksempel en skillsmisse, dødsfall i familien, psykisk sykdom, mobbing el, men også gamle traumer fra tidligere år. Dette kan være relatert til fødselstraumer, vold, overgrep, mobbing, sykdom, ulykker, operasjoner mm.

Språklig, sosial og motorisk utvikling

Noen barn har behov for ekstra støtte. Forsinket motorisk utvikling kan skyldes skader, traumer eller sykdom/diagnoser. Problemer med å gå, løpe, eller fysisk orientere seg sosialt, kan gå ut over barnets mulighet til å delta i lek og sosiale relasjoner. Det samme gjelder for språklig utvikling.

Dette kan også gjelde for barn som fungerer godt, men ønsker å gjøre det bedre i idrett mm.

Løpeteknikk.

Vi går i dyben i forhold til din løpeteknikk, og jobber ut uhensiktsmessige bevegelsesmønstre, og hjelper deg å lære en avslappet og effektiv løpeteknikk.

Gå bedre og lettere

Her lærer du å gå lett, komfortabelt og med flyt igjen. Spesielt nyttig for deg som har hatt skader, operasjoner eller annet som har gjort det vanskeligere enn før å gå lett og med flyt.

Prestasjonsforbedring i fysisk aktivitet, sport, musikk mm.

Her får du hjelp med prestasjonsforbedring spesielt relatert til tekniske faktorer i din idrett eller aktivitet.  Vil du svømme bedre, rulle lettere i kano/kajakk,  få bedre dynamisk balanse for eksempel relatert til kampsport, ski, skøyter el? Løpe bedre kombinert med ferdigheter i en teknisk idrett som fotball? Eller være mer avslappet og balansert mens du spiller et instrument?

Vi går i dybden på de tekniske detaljene, og jobber med  å endre/redusere muskulære spenninger og uhensiktsmessige bevegelsesmønstre som hindrer flyt og god, effektiv og avslappet teknikk.

Opplever du at stress og spenninger ødelegger for deg i forbindelse med konkuranser, eller i forhold til å få teknikken til å flyte? Vi jobber med å finne optimal balanse mellom spenning og avslappning, både mentalt og kroppslig. Vi kan jobbe konkret i forhold til situasjonen her og nå, på et teknisk og kognitivt plan, og vi kan også jobbe med dypereliggende speningsmønstre relatert til emosjonelle eller fysiske traumer, ettervirkninger av skader mm.

Priser:

Du kan kjøpe enkelttimer, eller pakker av 5 eller 10 timer. Du får den beste prisen ved å kjøpe en av pakkene.

1 time koster 1400 kroner, innen vanlig arbeidstid. Timer etter kl. 16. koster 1600 kr. Første gangs møte varer som regel 1,5 time.

Du kan kjøpe pakker av timer. 5 timer koster 5400 kr. 10 timer koster 9900 kr. Beløpet faktures samlet etter første time og betales før neste time.

Rabatt:

For langtidssykemeldte, uføre og studenter er det 20% rabatt for 1 og 1,5 time, og 10% rabatt for pakken av 5 og 10 timer.

Vi kan også snakke om individuelle løsninger i noen tilfeller.

Kupongkoder:

 • Student undervisning 20
 • Student undervisning 10

Ta kontakt via epostskjemaet for å avtale tid. Presenter da gjerne kort  hva du ønsker hjelp med.

Hvorfor kaller du det undervisning og veiledning, og ikke terapi?

Timene tar utgangspunkt i at du selv lærer verktøy du kan bruke selv, for å jobbe med de mål, temaer, problemer og utfordringer du står ovenfor. Dette gjør vi enten du har et mål som lett kan nås, eller et problem som raskt kan løses, eller om du ønsker å jobbe med dypere prosesser over tid.

Du lærer da de viktigste kunnskapene og verktøyene for å jobbe med prosessen på egenhånd, og hjelp til å forstå og navigere utfordringer underveis på reisen.

Målet er å over tid å gjøre deg selvstendig, ved at du selv har verktøy og forståelse, i den prosessen du jobber med, samtidig som du kan få så mye støtte som du selv ønsker i prosessen.

Jeg er også selv pedagog, og jobber basert på pedagogiske prinsipper, metoder og filosofi, og med læring, ikke  behandling, som prosess og rolleforståelse.

Hvor mange timer er nødvendig?

Det vil i stor grad variere fra person til person hvor mye arbeid som er nødvendig både i forhold til å stoppe og snu en negativ utvikling, og å nå de målene den enkelte har. For noen skal det ikke mye til, for andre krever det adskillig tid og innsats, selv med bruk av teknikker og metoder ment å skape raske endringer.

For den enkelte kan det også variere mye i forhold til hvor mye ulike problemer og temaer krever. Noen problemer kan endres relativt raskt og med begrenset innsats, andre krever betydelig innsats over lengre tid, noen ganger over flere år. Det er også mulig å lære noen enkle, men viktige, prinsipper og metoder til eget bruk på 1-3 møter. Første møte er da normalt 1,5-2 timer. Mange kan for eksempel lære en metode som TRE til eget bruk i løpet av 1-2 timer. Har man mer omfattende traumer er det lurt med flere timer og oppfølging.

Langsiktig personlig læring og uviklingsprosesser.

Ønsker du å jobbe med en helhetlig tilnærming til endringsprossser og personlig utvikling over tid, også med fokus på sammenhengen mellom kroppen, sinnet, følelser og relasjoner? Jeg har studert og jobbet i over 20 år med personlig utvikling og læringsprosesser med fokus på kroppslige, emosjonelle, kognitive, sosiale og relasjonelle prosesser, og vært sparringspartner, veileder og lærer for en lang rekke personer i forhold til dette. Vi jobber da med et bredt spekter av metoder og innfallsvinkler, og med de fleste typer av temaer.

“It is healthier to learn than to be a patient or even be cured. Life is a process not a thing. And, processes go well if there are many ways to influence them. We need more ways to do what we want than the one we know— even if it is a good one in itself.”  – Moshe Feldenkrais
“Min datter har hatt en veldig god utvikling etter Feldenkrais timer. Hun er 8 år og var født med en sjelden syndrom som innebærer at hun har lav muskeltonus og dyspraxi (utydelig tale). Etter mange år med tradisjonell logoped behandling bestemte vi å prøve Feldenkraismetoden. Etter 9 timer ser vi en markant forbedring i hennes tale, noe som gjør livet hennes mye lettere. Læreren, familie og venner kommenterer om hvor mye tydeligere hun snakker. Datteren min trives godt under timene hos Hans og vi har fått mange gode tips om hvordan vi kan bruke metoden hjemme. Kan anbefale Feldenkraismetoden på det sterkeste.”