Over de siste årene har det vært skrevet flere artikler om TRE i Norske medier og det har også blitt utført noe innledende forskning på bruk av TRE.

På denne siden gir vi en oversikt over de artiklene vi har funnet fra Norge, og en fra Danmark med en kort oppsummering av de erfaringene som kommer frem i artiklene.

Erfaringer med TRE fra den Danske MS foreningen.

“Så langt har ca 800 medlemmer av Scleroseforeningen i Danmark prøvd metoden og mange forteller om positive effekter.

Trøtthet, søvnvansker, spastisitet, smerter og til og med blæreproblemer er blandt de symptomene mange av deltagerene har fortalt at har blitt redusert. Noen har også opplevd at de har fått tilbake noe av den følesansen de har mistet.

Det er ikke noe som tyder på at TRE påvirker selve sykdommen, men blandt de 800 pasientene så har man sett hos mange at metoden bidrar til å redusere noen av de mest plagsomme symptomene som følger med sykdommen”.

Les mer her.

Erfaringer med TRE fra den Danske Scleroseforeningen

Effekten av TRE for skuespillerstudenter

“Forskerne påpeker at en viktig faktor her er opplevelsen av å akseptere at egne og andres følelser eksponeres, hvilket skaper en følelse av et omsorgsfullt klassemiljø. Den autonome risteprosessen gir en dyp følelse av at spenning forløses, og førte ofte til intense emosjonelle reaksjoner som vekket studentenes nysgjerrighet.

Thommessen og Fougner konkluderer studien sin med at TRE er et nyttig verktøy når det gjelder eliminering av emosjonell spenning og for å skjerpe bevisstheten om en selv som individ og eget vesen, handlinger eller tanker, som bidrar til å øke fokus og energi i skuespillerfaget”.

Les mer her.

Ny studie: Effekten av TRE for skuespillerstudenter.

Senk stressnivået med TRE fra Forsvarets forum.

“Forsvarets formum hadde en artikkel i 30.09.2013 om TRE, med utgangspunkt i at tidligere norske soldater deltok på kurs i TRE med grunnleggeren av metoden, Dr. David Berceli. Formålet med kurset var å lære å mestre stress og alvorlige krigstraumer. David har også lært TRE til tusenvis av soldater i den amerikanske hæren, og også i flere andre land.

Ideen til TRE kom, da Dr. David Berceli selv søkte etter behandlingsformer for å kunne fungere i det offentlige- og private liv. Han hadde i løpet av 9 års periode hatt mange sterke og vonde opplevelser fra krigsområder som Vietnam, Sudan, Libanon og Israel”.

Les mer her.

Forsvarets Forum: “Senk stressnivået med TRE”

Få livsgleden tilbake med TRE

“I artikkelen kan du lese om hvordan en av deltagerene fant tilbake til sin egen vitalitet og glede over hverdagen ved hjelp av Trauma Release Exercises (TRE) etter å ha slitt med mye stress, bekymringer og angst.

“Jeg tenker oftere at alt ordner seg”, sier hun til Psykisk Helse, som er mer fornøyd med livet nå og føler seg mer avslappet og roligere etter bare tre måneder med behandling”

Les mer her.

Få tilbake livsgleden med TRE

Rister av seg stress og traumer

“Risting har en frigjørende og rensende effekt på kroppen og tankene. Jeg føler meg av spent og glad etterpå” sier en deltager.

Jakob Lothe, som var leder for Norsk Kiropraktorforening sier til Bedre Helse at TRE- metoden passer til alle. “Metoden tar utgangspunkt i å løsne de spenningene som er i kroppen, enten de er store eller små.”

Psykolog Barbro Andersen, som er sertifisert TRE instruktør og er den med lengst erfaring i Norge med metoden, og også har lang erfaring med andre kroppsorienterte metoder for psykoterapi og traumeterapi,  bruker TRE med klienter.

“Både i terapirommet og på kurs har hun sett at metoden har god effekt enten på folk som sliter med ubearbeidede sjokk og posttraumatisk stress, eller de går rundt med mer generelt hverdagsstress i kroppen.”

Les mer her.

Rister av seg stress og traumer

TRE hjelper selv mot de verste traumer

“Overlege Sarah Mitic ved Radiumhospitalet klarte å overvinne sine traumer fra borgerkrigen i Jugoslavia ved hjelp av TRE. Det psykiske gikk over til fysiske smerter og hun fikk prolaps i ryggen og forstod at hun trengte hjelp.

Hun kom i kontakt klinisk psykolog, SE-terapaut og TRE instruktør Barbo Andersen, som jobber mye med kroppsorientert traumeterapi. Etter bare 3 måneder opplevde Sarah store endringer”.

Les mer her.

TRE hjelper selv mot de verste traumer

Kom i balanse med TRE

En av deltakerne på skjelvekurset, lege, antropolog, og professor i sosialmedisin, geriatri og allmennmedisin ved UiO …….  sier til DN Magasinet, “TRE er en metode som er godt begrunnet og dokumentert”. Hun mener “ Øvelsen gir bedre søvn og stressmestring.”

“Etter fire-fem mil på ski eller sykkel legger jeg meg ned på gulvet og skjelver. Det forebygger stølhet. Både etter fysiske og psykiske påkjenninger gjør TRE at jeg blir roligere i kroppen og roligere i hodet og roligere i tenkningen, at jeg føler meg balansert og sunt og godt trett.”

Les mer her.

Skjelvetoktet. “Kom i balanse med TRE”

Skjelvebølgen

En av deltakerne ….. forteller om hvorfor han bruker TRE:

“Jeg føler meg bedre og mer til stede etterpå. Sansene oppleves sterkere. Jeg blir avslappet og skjerpet. TRE har også en emosjonell effekt, der jeg merker at ting blir bearbeidet. “

Les mer her.

TRE: Skjelve bølgen