Introduksjon til kroppsorientert traumearbeid, læringsprosesser og kapasitetsutvikling
Introduksjon til kroppsorientert traumearbeid, læringsprosesser og kapasitetsutvikling
Introduksjon til kroppsorientert traumearbeid, læringsprosesser og kapasitetsutvikling

Bli med på et inspirerende og informativt foredrag om TRE,
Trauma Release Exercises!

 

med

Hans Holter Solhjell

Pedagog og TRE Global Certification Trainer

Dato og sted:

Online via Zoom

Mandag 26. februar kl 20 – 21.00.
Pris: Gratis.

I Oslo og online.

Mandag 8. april kl 18 – 20.
Pris: 390 kr.
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo.
Foredraget i Oslo på to timer er mer omfattende og inkluderer også en mulighet til å prøve en forenklet versjon av TRE og også enkelte andre øvelser.

Opptak

Om du er påmeldt får du tilsendt opptak i etterkant.

Om TRE og foredraget

TRE er en kroppsorientert metode du kan bruke til:

 • Å redusere stress og bearbeide traumer
 • Å redusere kroppslige og emosjonelle spenninger.
 • Kapasitetsutvikling, for å øke din kapasitet til å møte utfordrende situasjoner med større ro og trygghet.
 • Å restituere etter skader og raskere hente deg inn igjen etter livsbelastninger mer generelt, inkludert positivt stress, som trening, perioder med mye arbeid mm.

Er du psykoterapeut, yoga- eller mindfulnessinstruktør og jobber med andre så kan TRE også kombineres med andre metoder, og passer godt både i individuelt arbeide og i grupper. TRE er i bruk både i kombinasjon med mer tradisjonelle samtale og kognitivt orienterte metoder så vel som mer kroppsorienterte metoder, mindfullness, yoga ol.

Alt dette og mer lærer du om i dette introduksjonsforedraget!

Åpent for alle

Dette foredraget er åpent for alle, uansett erfaringsnivå. Enten du er nysgjerrig på TRE og lærer om det første gang eller allerede har erfaring, vil dette foredraget gi deg verdifull innsikt og forståelse av hva TRE og hvordan du kan bruke selv.

Et foredrag, ikke et kurs

Foredraget er ikke en erstatning for et introduksjonskurs, om du vil lære å bruke TRE selv i praksis. Foredraget gir viktig bakgrunnsinformasjon og forståelse av TRE. Om du har lite erfaring med egen prosess eller kroppsorienterte metoder bør du delta på dette foredraget før du deltar på introduksjonskurset i TRE.

Meld deg på gratisforelesningen

Meld deg på den betalte forelesningen

I dette foredraget vil du lære mer om:

 • Historien bak TRE.
 • David Berceli, grunnleggeren av TRE.
 • Nevrogenisk skjelving, hva det er og hvordan du kan bruke den.
 • Autonome, ikke-viljestyrte kroppslige, forløsende prosesser og hvilken plass de kan ha i endringsprosesser, reparasjon og kapasitetsutvikling.
 • Hvorfor nevrogenisk skjelving og TRE er en god måte å bli kjent med kroppens naturlige forløsende og nedregulerende fysiologiske mekanismer.
 • Grunnleggende prinsipper  i TRE.
 • Forståelse av kroppens reaksjon på stress.
 • Hvordan stress og traumer kan påvirke vår fysiske og emosjonelle helse, selvopplevelse og relasjoner.
 • Hukommelsessystemer og hvordan TRE er spesielt nyttig for å løse opp i emosjonelle og somatiske (kroppslige) minner.
 • “Top down” vs “Bottom up”
 • Hvordan du kan bruke TRE, som privatperson, terapeut eller instruktør
 • TRE som verktøy for kapasitetsutvikling og embodiment.
 • Prosess-smerte og utfordringer i forbindelse med endringsarbeid og emosjonelle prosesser.
 • Øvelser for jording, stabilisering og ressursorientering.
 • Q&A Session: Still spørsmål om TRE.
 • I 2 timers versjonen av foredraget gjør vi også en kort og enkel variant av TRE.

Stress, belastende situasjoner og TRE.

Det er vanlig og normalt å ha kroppslige reaksjoner før, under eller i etterkant av belastende, stressende og skremmende opplevelser. Typiske kroppslige reaksjoner kan være opplevelse av muskulær spenning, høy puls, sterke følelser, irritasjon, tap av koordinasjons- og bevegelsesevne, og/eller en opplevelse av å miste kontakt med egen kropp, tanker, følelser mm. 

Lignende reaksjoner kan også oppstå i positive, ønskede situasjoner, for eksempel som å holde en tale eller presentasjon i en forsamling, intime situasjoner, idrettssammenheng el. Typisk skjer dette om situasjonen vekker sterke følelser og aktivering man ikke klarer å regulere, og en blir overaktivert. Dette kan så forsterkes gjennom opplevelse av usikkerhet, skamfølelse mm, som så forsterker den kroppslige reaksjonen. Dette kan føre til at man binder seg og opplever mindre frihet, glede og kontakt i situasjonen enn man kunne gjort, både med seg selv og i relasjoner. 

TRE, Trauma Release Exercises, kan bidra til at man å øke ens kapasitet til å være trygt tilstede i egen kropp, i situasjonen og relasjonen, og gi en økt opplevelse av indre frihet.

Et foredrag, ikke et kurs.

Foredraget er ikke en erstatning for å ta et introduksjonskurs. Om du har lite erfaring med egen prosess eller kroppsorienterte metoder bør du delta på dette foredraget før du deltar på introduksjonskurset i TRE. Du kan lese mer om introduksjonskurset i TRE på nettsiden, https://oppmerksombevegelse.no/tre-trauma-release-exercises-introduksjonskurs/

Foredraget holdes av Hans Holter Solhjell.

Kurset undervises av

Hans Holter Solhjell

Jeg har undervist i TRE siden 2010 og er også Global Certification Trainer i TRE. Jeg har hovedfag i pedagogikk fra Universitet i Oslo og skrev min hovedoppgave om temaer relatert til stress, traumer, relasjoner, barns utvikling og endringsprosesser. Jeg har også utviklet flere praktiske modeller for arbeidet med stress, traumer og konfliktløsning. En av disse er Responstrakten, som du kan få en kopi av her.

I tillegg er jeg utdannet i Feldenkraismetoden, Kommunikologi og Somatic Experiencing. Til daglig jobber jeg som kursholder/kursarrangør og veileder med fokus på foreldre og relasjoner med barn, kommunikasjon og konflikthåndtering, samt med kroppsorientert pedagogikk/selvutvikling og traumeterapi.

Du kan lese mer om Hans på denne siden. 

Hans Holter Solhjell

Meld deg på gratisforelesningen

Meld deg på den betalte forelesningen

Program

Mandag 26. februar

}

kl 20 - 21.00.

Zoom

Gratis introduksjonsforedrag om TRE, Trauma Release Exercises.

med Hans Holter Solhjell

Hans Holter Solhjell

Mandag 8. april

}

kl 18 - 20.

Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo og online.

Introduksjonsforedrag om TRE, Trauma Release Exercises i Oslo og online.

med Hans Holter Solhjell

Hans Holter Solhjell

Meld deg på gratisforelesningen

Meld deg på den betalte forelesningen