En ny studie angående bruken av TRE er nylig publisert i Journal Of Theatre, Dance and Performance Training. Studien er utført blant skuespillstudenter ved NSKI, Norsk Skuespiller Institutt.

Begge forfatterne har flere års erfaring med studier og arbeid relatert til kropp og sinn.

Cathrine Scharff Thommessen var ansvarlig lærer for TRE-klassene ved NSKI. Hun er danse- og bevegelseslærer, sertifisert massasjeterapeut, traumeterapeut og har lang erfaring med bevegelsesbaserte kroppskontemplative praksiser som Feldenkrais, Yoga og Continuum. Thommessen har flere års erfaring med å undervise i bevegelse generelt og TRE spesifikt.

Marit Fougner, den andre forfatteren av studien, er en fysioterapeut og forsker med 28 års erfaring som preklinisk lærer for et utdanningsprogram i fysioterapi.

Tension and Trauma Release Exercises teknikken (TRE) er et av verktøyene som tas i bruk i den treårige Bacheloren i Skuespillfag ved NSKI Høyskole i Norge. I studien utforsker Thommessen og Fougner dramastudentenes opplevelser med TRE og bruken av den for å fremme personlig velferd og profesjonell ytelse.

Fokusgruppedata ble samlet inn fra tolv dramastudenter og ble undersøkt ved en tematisk analyse. I studien nevner forskerne at TRE-metoden har vært en del av læreplanen for skuespillerfaget ved NSKI siden 2010, og Thommessen og Fougner ville undersøke hvordan strategier for stressregulering kunne fremme selvbevissthet og egenomsorg hos studenter i ulike studieprogrammer.

Thommessen og Fougners analyse av datamaterialet fastslo at tre hovedtemaer og effekter hos studentene kom tydelig frem:

  • Økt selvinnsikt om egen kropp og sinn,
  • Mestring av tilstedeværelse og sceneangst
  • Et utvidet innvendig repertoar ved skapelse av en karakter.

 

Når de ble bedt om å oppsummere de viktigste læringsopplevelsene fra vanlige TRE-gruppetreningstimer, la studentene i studien vekt på innsikten som er oppnådd fra samspill mellom kroppstilstander og følelser.

Forskerne påpeker at en viktig faktor her er opplevelsen av å akseptere at egne og andres følelser eksponeres, hvilket skaper en følelse av et omsorgsfullt klassemiljø. Den autonome risteprosessen gir en dyp følelse av at spenning forløses, og førte ofte til intense emosjonelle reaksjoner som vekket studentenes nysgjerrighet.

Thommessen og Fougner konkluderer studien sin med at TRE er et nyttig verktøy når det gjelder eliminering av emosjonell spenning og for å skjerpe bevisstheten om en selv som individ og eget vesen, handlinger eller tanker, som bidrar til å øke fokus og energi i skuespillerfaget.

Du kan lese hele artikkelen som presenterer studien her.