Feldenkraismetoden har den siste tiden fått oppmerksomhet i media. Nylig publiserte den vitenskapelige skribenten og helsespaltisten Jane E. Brody artikkelen, “Trying the Feldenkrais Method against Chronic Pain” i New York Times.

 

Artikkelen gir en god beskrivelse av metoden og det er interessant å lese Jane E. Brody sin egen erfaring som elev. Hun oppsøkte Feldenkraismetoden etter oppfordring fra forfatteren Cathryn Jacobsen Ramin, og ønsket å se om hun kunne bli kvitt eller redusere sine kroniske smerter i ryggen ved hjelp av metoden. Hun skriver blant annet at;

 

“The slow, gentle, repetitive movements I practiced in a Feldenkrais group class helped foster an awareness of how I use my body in relation to my environment, and awareness is first step to changing one’s behavior”.

 

Feldenkraismetoden integrerer og bevisstgjør samspillet mellom kropp og sinn ved å utforske bevegelsesmønstre og innlærte mønstre i pust, holdning etc. Dette bidrar til at bevegelsene være kan bli mer funksjonelle og effektive.

 

Etter bare to timers økter med kroppsbevissthet og bevegelse i en gruppe med Awareness Through Movement®, gruppevarianten av Feldenkraismetoden, følte Jane E. Brody en utrolig glede av å eksistere. “It was like I was walking on air”

 

Feldenkraismetoden gjør at mønstre i hjernen omstilles, nye mønstre læres og kroppen lærer å bevege seg på nytt. Og elevene vil ofte oppleve at de kan bevege seg lettere og mer behagelige, på en måte som oppleves som mer naturlige for kroppen.

“In the mid-20th century, neurophysiologists have since demonstrated the plasticity of the brain, its ability to form new cells, reorganize itself and, in effect, learn new ways to do things”, skriver Brody.

 

Marek Wyszinsky, leder og fysioterapeut ved Feldenkrais instituttet i New York sier til Brody, “For example, some people may use excessive force, clench their teeth, hold their breath or rush, causing undue muscle tension and skeletal stress.”

 

“Years ago, I realized that my frequent headaches resulted from an unconscious habit of clenching my jaw when I concentrated intently on a task like sewing or cooking”, kompletterer Brody.

 

Videre forteller Wyszinsky at “ a Feldenkrais teachers do not give formulas for a proper way of behaving: rather, they rely on their patients ability to self-discover and self-correct. Once aware of their counterproductive habits. Students are given the opportunity to experience alternative movements, postures and behaviors and, through practice, create new habits that are less likely to cause pain.”

 

Feldenkraismetoden ble utviklet av fysikeren og ingeniøren Moshe Feldenkrais. Metoden passer for alle uavhengig alder, styrke, status eller kondisjon. “There are, sier Wyszinsky, more than 1,000 distinct Feldenkrais lessons currently available, most of which involve everyday actions like reaching, getting up from a chair, turning, bending and walking.”

 

For videre lesning finner du Jane E. Brody’s interessante artikkel her,

https://www.nytimes.com/2017/10/30/well/trying-the-feldenkrais-method-for-chronic-pain.html