-Artikkel i magasinet Veteran – 2014

I magasinet Veteran kan du lese en artikkel datert til april 2014 om hvordan overlege Sarah Mitic ved Radiumhospitalet klarte å overvinne sine traumer fra borgerkrigen i Jugoslavia ved hjelp av TRE, Trauma Release Exercises.

Som flyktning er det ikke alltid så enkelt å tilpasse seg i et nytt land og nytt liv, og det blir vanskeligere hvis man i tillegg til å måtte flykte også bærer på vonde opplevelser og minner.

Sarah har lang erfaring med personlige traumer da hennes foreldre var sterkt traumatiserte med krigstraumer, hun fikk selv en aggressiv krefttype da hun ble voksen, og har opplevd grusomme ting under borgerkrigen i Jugoslavia.

 

Det var først da hun og barna flyktet til Norge at hun forstod at hun trengte hjelp. Å komme til et land som Norge ble et kultursjokk både samfunnsmessig, men også psykisk.  Og hun følte seg alene og følte at det var lite forståelse for hva hun hadde erfart i krigen.

“Mens jeg savnet trygghet og fred, forsterket utryggheten og uroen seg i meg. Jeg så fiender i alle rundt meg”, sier hun til magasinet.

 

Det psykiske gikk over til fysiske smerter og hun fikk prolaps i ryggen og forstod at hun trengte hjelp. Hun kom i kontakt klinisk psykolog, SE-terapaut og TRE instruktør Barbo Andersen, som jobber mye med kroppsorientert traumeterapi. Etter bare 3 måneder opplevde Sarah store endringer.

“SE terapi har befridd mitt nervesystem fra gamle blokkeringer og åpnet alle låsene. Det var som om sjelen ble gjenforent med kroppen igjen. Kroppen er ikke lengre i kontinuerlig beredskap”, forteller hun.

“Metoden har gjort meg bevisst på mine reaksjoner og behov”, som selv begynte å studere metoden og bruker den aktiv i arbeidet sitt.

“Traumer er en del av våre liv. Det trenger ikke å være en livstidsdom, men forbigående belastninger i våre liv”, sier Mitic til Veteran.  

 

Sarah Mitic har nå også selv utdannet seg i flere ulike kroppsorienterte traumeterapifomer, TRE, Somatic Experiencing og Brain Spotting. Hun er nå også blitt Trainer i TRE og underviser instruktørutdannelser i TRE i Tyrkia. Det er stor interesse for TRE blant terapeuter i Tyrkia, og særlig de som jobber med flyktninger.

Du kan lese hele artikkelen fra Veteran her.