Somatic Experiencing (SE) er en behandlingsmetode for traumer og annen overbelastning på nervesystemet. Kroppen og sinnets evne til å hele segselv etter store belastninger er utgangspunktet for SE.

 

Fight/flight/freeze, og kroppens naturlige forløsningsmekanismer.

Metoden er utviklet av dr. Peter A.Levine, blant annet basert på dyrs atferd i naturen. Dyr som lever i sine naturlige omgivelser vil ofte oppleve truende situasjoner hvor de enten må flykte fra farer eller bekjempe dem. Da vil de aktivere kraftige kjemp, flykt eller frys reaksjoner. Dr Levine tar utgangspunkt i at dyr som lever i det fri sjelden får varige mèn av å bli utsatt for denne typen stress og potensielt traumatiske opplevelser. Dyr vil instinktivt forløse den voldsomme energien som mobiliseres i en fight/ flight/ freeze respons. SE tar utgangspunkt i at vi mennesker har den samme egenskapen, og inneholder en rekke måter å tilrettelegge for denne kroppslige forløsningen av stressreaksjoner.

 

Individuelt hva som oppleves som truende, stressende, eller traumatiserende. 

Hva som oppleves som truende eller stressende for den enkelte er avhengig av situasjonen selv, tidligere erfaring, mestringsevne, sinnstilstand mm. Ulykker og alvorlig sykdom kan være eksempler på noe som kan oppleves livstruende. Narkose kan, særlig for barn, være uheldig (men selvfølgelig helt nødvendig) hvis barna er redde når de går inn i bevisstløs tilstand. Oppvekst- traumer og ulike former for overgrep oppleves som alvorlige trusler. Noen ganger har det skjedd så tidlig at vi var for små til å huske hendelsen men ikke for små til å bli emosjonelt og kroppslig preget. Mindre alvorlige situasjoner kan også oppfattes som truende og bli sittende i kroppen og hemme vår naturlige utfoldelse.

 

Kroppens signaler og kroppslige plager. 

Kroppen gir oss ulike signaler om dette. Kroppslige plager som ofte er tegn på overbelastning kan være hodepine, svimmelhet, nakke/ skulder smerter og andre muskelspenninger. Andre mer definerte muskelsykdommer og psykiske sykdommer kan være utslag av samme type overbelastning.

Hvis vi utvikler evnen til å lytte til kroppens signaler vil vi gjennom veiledning kunne løse opp og etter hvert fjerne noen av de belastningene som vi bærer med oss. Vi kan ikke fjerne historien men vi kan utvikle evnen til å leve med historien uten at den overvelder oss.

En SE time består av veiledning i å følge kroppens signaler for å oppnå en god balanse i det autonome nervesystemet. Vi arbeider med fight/ flight/ freeze- responsen på et tilgjengelig og komfortabelt nivå. Denne reguleringen fører ofte til man kan slippe opp fastlåste reaksjoner, og kommer ofte til utrykk som varme, tårer, prikking i tær eller fingre, skjelving eller dyp pust. Etter å ha sluppet opp for denne type kroppslige reaksjoner, vil en oftest oppleve dyp avspenning i etterkant.

Somatic Experiencing er en ny og moderne metode for behandling av overbelastning/ traumer. SE blir i økende omfang benyttet av både psykologer, psykoterapeuter og  kroppsterapeuter. Helsepersonell som leger, sykepleiere og ambulansefolk benytter også denne metoden. SE praktiseres og undervises i store deler av verden. Her hos Oppmerksom Bevegelse, og i timer hos pedagog Hans Holter Solhjell kan vi enten jobbe bare med SE, eller også kombinere SE med TRE og Feldenkraismetoden. Du kan lese mer om Hans Holter Solhjell her.

 

 

Se et intervju med skaperen av SE, Peter Levine her.