Kollokviegruppe for deltagere på TRE instruktørutdanningen

TRE-instruktørutdannelse i Oslo, Bergen og Stavanger

Du kan også være med online.

I Oslo
 • Modul 1: 24 til 26. mai. og modul 2: 23 til 25 august 2023.
I Bergen
 • Modul 1: 14 til 16. juni 2023 og modul 2: 6 – 8. september 2023.
I Stavanger
 • Modul 1: 22 til 24. september og modul 2: 17 til 19. november 2023.

 

Nå kan du ta instruktørutdannelse i Trauma Release Exercises – TRE – i Oslo, Bergen og Stavanger. Du kan også velge å følge utdanningen via Zoom fra der du befinner deg. Vi har erfaring for at dette fungerer veldig bra. Disse modulene går på dagtid fra kl. 09 – 16.

Vi har også TRE utdanning på Engelsk, via Zoom. Her er det deltagere fra hele verden. Tidspunktet er er fra kl. 17 – 21 norsk tid og kan passe også for norske deltagere som ikke kan delta på dagtid. Du kan lese mer om dette her.

Personlige og faglige mål

Denne utdanningen er både for deg som ønsker å bruke TRE i ditt arbeide med enkeltpersoner og grupper, og for deg som vil jobbe med din personlige prosess og egen utvikling.

TRE handler om å arbeide med kroppen i forhold til traumer, dyptliggende stress og kroppslige og emosjonelle spenninger og er et godt kompliment til de fleste andre typer av terapi, traumeterapi, kroppsorienterte metoder og prosesser.

Utdannelsen går over to moduler av tre dager hver. For å sertifiseres er det krav til egen praksis, individuelle timer, og undervisningspraksis med veiledning.

Vil du være med uten å sertifiseres?

Du kan ta utdannelsen uten å ønske å bli instruktør. Kanskje ønsker du bare å lære mer om TRE, gjøre TRE og få en bedre forståelse av hva traumer er og hva som skjer i kroppen og nervesystemet relatert til stress og traumer?

Som en del av utdanningen vil du gjøre mye egenarbeid og få veiledning i egen prosess. For å sertifiseres som instruktør er det noen flere krav. Disse beskrives lenger nede på siden.

Om TRE, Trauma Release Exercises.

 

TRE, Trauma and Tension Releasing Exercises er utviklet av Dr David Berceli. TRE består av en serie med øvelser som hjelper kroppen i gang med og tilrettelegger for kroppens naturlige stressregulerende mekanismer, skjelving mm.

TRE øvelsene er nyttig både til eget bruk og håndtere eget stress, og for å for å lære klienter og grupper å håndtere og mestre stress bedre, og øke evnen til god affekt regulering.

Du kan lese mer om TRE her.

Du kan også lese mer om TRE på David Berceli’s nettside, på engelsk, her, www.traumaprevention.com.

Hans TRE
Hans Holter Solhjell

Lærer under utdannelsen.

 

Lærer under utdannelsen er Hans Holter Solhjell.

Jeg har hovedfag i pedagogikk fra Universitet i Oslo. I tillegg er jeg utdannet i Feldenkraismetoden, Kommunikologi og Somatic Experiencing. 

Til daglig jobber jeg som kursholder/kursarrangør og veileder med fokus på foreldre og relasjoner med barn, kommunikasjon og konflikthåndtering, samt med kroppsorientert pedagogikk/selvutvikling og traumeterapi. 

Jeg er også sertifisert som TRE Certification Trainer. 

Du kan lese mer om meg her.

 

Innhold for hver modul og arbeidskrav

 

Hver modul har tre hovedaktiviteter:

1. Lære om og oppleve TRE som en personlig praksis.

2. Dele erfaringer og stille spørsmål angående utøvelsen av og erfaringer med TRE

3. Teori relatert til TRE, stress og traumer.

I modul 1 er fokuset mer på din personlige opplevelse av TRE.

I modul 2 fokuserer vi også på hvordan du underviser i TRE til enkeltpersoner og grupper, i tillegg til å fortsette og utdype din personlige TRE-prosess.

I modul 1 vil du lære:

 • TRE® som en personlig praksis og få erfaring med hvordan det fungerer over tid
 • Grunnleggende jording og stabiliseringssteknikker
 • Variasjoner av de grunnleggende TRE-øvelsene og posisjonene
 • Hvordan du kan observere din egen skjelving og mønstrene i denne og tilpasse prosessen til egne behov og kapasitet for selvregulering
 • Selvbestemmelse, autonomi og selvregulering
 • Grunnleggende forståelse av hjernen og nervesystemet i stress og traumer
 • Polyvagal-teorien og vagusnerven
 • Sosialt engasjement, Flukt and Kamp
 • Minnesystemer i traumer og terapi
 • Grunnleggende om frysing, overveldelse og dissosiasjon

I modul 2 vil du lære:

 • Hvordan undervise i TRE® til enkeltpersoner og grupper
 • Fordypning av din egen TRE praksis
 • Flere variasjoner på de grunnleggende øvelsene og posisjonene
 • Hvordan observere skjelvingen hos andre
 • Selvregulering i rollen som instruktør
 • Hvordan undervise jording, selvregulering, selvbestemmelse og handlefrihet mens du veileder øvelser
 • Mer om frys, overveldelse og dissosiasjon
 • Øve på jordings og stabiliseringsteknikker ved overveldelse/flooding.
 • Grunnleggende modifikasjoner av TRE-øvelser for ulike individer/skader og fysiske begrensninger
 • Hvordan tilpasse TRE og skjelvingen til spesielle behov
 • Introduksjon til hands on-intervensjoner

Planen som er beskrevet her er generell og kan tilpasses behovet og timingen for gruppeprosessen. Noen emner vil bli diskutert i flere av modulene.

I denne utdanningen lærer du også flere posisjoner enn de vanlige grunnposisjonene i TRE, og ser på hvordan du kan tilpasse posisjonene til din prosess og kombinere TRE med andre metoder. Du kan også få mer aktiv hjelp ved at jeg som instruktør hjelper til mer med hendene.

Arbeidskrav for å bli sertifisert

For å bli sertifisert må du i tillegg til å fullføre modulene 1 og 2 også gjennomføre arbeidskravene som er beskrevet under. Du kan også delta på modul 1 og 2 uten å ønske å bli sertifisert, og da ikke gjennomføre disse arbeidskravene.

Arbeidskrav

 • Fire personlige TRE-økter med en sertifisert TRE-instruktør – hvor du blir guidet gjennom prosessen av en TRE-trainer eller mentor (kan gjøres via Zoom).
 • 4 individuelle TRE-økter – hvor du veileder en annen gjennom TRE prosessen og får tilbakemelding på økten fra din TRE-trainer (kan gjøres via video).
 • 4 gruppe TRE-økter – hvor du veileder en gruppe på 3+ gjennom TRE prosessen og får tilbakemelding på økten fra en din TRE-trainer (kan gjøres via video).
 • Praktisk eksamen med undervisning av en gruppe (kan gjøres via video).

 

Disse arbeidskravene må det betales for, da vi jobber med å se gjennom videoene og gi deg tilbakemelding, i tillegg til de individuelle timene. Du kan se pris for modulene og arbeidskravene under.

Arbeidskrav uten kostnad:

I tillegg til de betalte arbeidskravene må du også gjøre følgende

 • 40 personlige TRE-økter. Dette er TRE økter hvor du veileder deg selv gjennom skjelvingsprosessen.
 • Journalføring om din erfaring med TRE. Du må føre en journal over de 40 øktene og her notere hva du la merke til. Og også reflektere over prosessen din med TRE over tid, og hvordan TRE påvirker hverdagen din.
 • Det er noe anbefalt litteratur, men ingen skriftflig eksamen.

 

Les hele beskrivelsen av TRE instruktørens sertifiseringskrav her.

Sted og datoer i Oslo, Bergen og Stavanger.

Hver modul går over totalt 3 dager.

Du kan følge disse modulene også via Zoom, og delta hjemmefra.

Oslo sted og dato.

 • Modul 1: Onsdag til fredag 25 – 27. januar 2023.
 • Modul 2: Onsdag til fredag 15 – 17. mars 2023.

og

 • Modul 1: Onsdag til fredag 24 – 26. mai. 2023.
 • Modul 2: Onsdag til fredag 23 – 25. august 2023.
 • Sted: Medisinsk Yoga og Mindfulness, Dronningens gate 23, Oslo.
 • Tid alle dager: kl. 09:00–16:00 med lunsj 1 time midt på dagen.

Bergen sted og dato.

 • Modul 1: Onsdag til fredag 14 – 16. juni 2023.
 • Modul 2: Onsdag til fredag 6 – 8. september 2023.
 • Sted: We Are Family YOGA, Slettevikvegen 1, Bergen.
 • Tid alle dager: kl. 09:00–16:00 med lunsj 1 time midt på dagen.
 • Kontaktperson i Bergen: Cecilie Hillesøy

Stavanger sted og dato.

 • Modul 1: Fredag til søndag 22-24 september.
 • Modul 2: Fredag til søndag 17-19 november.
 • Sted: Yogastudio Kongsgata 24, Stavanger.
 • Tid alle dager: kl. 09:00–16:00 med lunsj 1 time midt på dagen.

Ønsker du informasjon om nye kursdatoer?

Sett deg på interesseliste her.

Pris for moduler og arbeidskrav

For å bli sertifisert må du gjennomføre begge modulene og også levere inn praktiske arbeidskrav som du får tilbakemelding på og praktisk eksamen.

Pris for moduler

Pris modul 1: 6200 kr

Pris modul 2: 6600 kr

Pris for arbeidskrav

 • Betalt som enkelttimer: 1200 kr timen. (Eksamen teller som to timer). Total pris: 16800 kr.
 • Du kan kjøpe en pakke med alle timene til en redusert pris. Prisen for pakken er: 12600 kr.

Finansiering og delbetaling

Våre deltagere finansierer utdanningen på ulike måter. For privatpersoner er det mulig å dele betalingen opp i avdrag med en betalingsordning.
Les mer ⤵

Krav til opptak til utdannelsen

Modul 1 og 2 er åpen for alle. Alle som ønsker å bruke TRE for sin egen del kan delta på modul 1 og 2. Men for å sertifiseres er det egne krav, og ekstra arbeid som på gjennomføres, pluss en praktisk eksamen.

For å kunne sertifiseres og anvende TRE som verktøy i arbeide med klienter, individuelt eller gruppe, er det nødvendig at man har utdannelse fra helse og sosialfag, pedagogikk, psykoterapi, mindfulness, traumeterapi, eller kroppsorientert arbeide som yogainstruktør, massasje, feldenkraispedagog, meditasjon, mindfulness eller lignende.

Har du mye erfaring fra lignende aktivitet, men ikke som lærer/pedagog/terapeut har du også mulighet til å være med.

For å delta bør du være komfortabel med å gjøre TRE i gruppe og at det kan bli en del aktivitet og lyd.

Vennligst oppgi din utdannelse, erfaring og yrkesbakgrunn i påmeldingen.

Har du spørsmål om utdannelsen?

Du kan gjerne kontakte meg på telefon 41318627 eller på epost her.

Moduler avholdes gitt minimum 4 deltakere.

Påmelding til utdannelsen er bindende.

Delta flere ganger?

Modul 1 og 2 er også åpne for deg som har deltatt på disse modulene tidligere, hos oss eller andre steder. Å delta flere ganger på modul 1 eller 2 vil gi deg en fordypning av din egen prosess, og mulighet til å utvikle deg videre.

Dette gjelder også om du er sertifisert som TRE instruktør fra før.

Som tidligere deltager får du 50% rabatt. Gi da informasjon om dette ved påmelding.

Vil du ha informasjon om nye kurs og kursdatoer? Sett deg på interesseliste her.

Få din kopi av

PLS Responstrakten

gratis her!

Til å printe ut!

responstrakten
TRE-instruktørutdannelse i Oslo, Bergen og Stavanger
Responstrakten!

Responstrakten!

En ny og innovativ modell for å forstå traumer, stress, relasjoner, konfliktløsning og endringsprosesser.

 

Få Responstrakten og vårt nyhetsbrev her:

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Takk for at du abonnerer på Oppmerksom Bevegelse mailingliste.

Get your free copy of the Response Funnel here!

Get your free copy of the Response Funnel here!

Enter your email to subscribe to our newsletter. 
As a welcome gift, you’ll receive a free copy of the Response Funnel in Slovenian.

You will also receive a 10% discount code!

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

redirect=/thank-you-response-funnel/

Get your free copy of the Response Funnel here!

Get your free copy of the Response Funnel here!

Enter your email to subscribe to our newsletter. 
As a welcome gift, you’ll receive a free copy of the Response Funnel in Dutch.

You will also receive a 10% discount code!

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

redirect=/thank-you-response-funnel

Get your free copy of the Response Funnel here!

Get your free copy of the Response Funnel here!

Enter your email to subscribe to our newsletter. 
As a welcome gift, you’ll receive a free copy of the Response Funnel in German.

You will also receive a 10% discount code!

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

redirect=/thank-you-response-funnel

Get your free copy of the Response Funnel here!

Get your free copy of the Response Funnel here!

Enter your email to subscribe to our newsletter. 
As a welcome gift, you’ll receive a free copy of the Response Funnel in Ukrainian.

You will also receive a 10% discount code!

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

redirect=/thank-you-response-funnel