Kollokviegruppe for deltagere på TRE instruktørutdanningen

TRE-instruktørutdannelse i Oslo

Du kan også være med online.

I Oslo
 • Modul 1:
  • Onsdag til fredag 26 – 28. juni 2024.
  • Fredag til søndag 25 – 27. oktober 2024.
 • Modul 2:
  • Onsdag til fredag 18 – 20. september 2024.
  • Fredag til søndag 31. januar –  2. februar 2025.

Tid alle dager: kl. 09:00–16:00 med lunsj 1 time midt på dagen.

Se vår online utdanning på engelsk for aktuelle datoer, her.

Sted:

Vi skal være hos Urban Retreats & Events, Bentsegata 6, 0464 Oslo.
Dette er på Sagene i Oslo. Her kan du se det på kartet.

Bentsegata 6, 0463 Oslo

Delta på stedet eller via Zoom

Nå kan du ta instruktørutdannelse i Trauma Release Exercises – TRE – i Oslo. Du kan også velge å følge utdanningen via Zoom fra der du befinner deg. Vi har erfaring for at dette fungerer veldig bra. Disse modulene går på dagtid fra kl. 09 – 16.

Ta utdanningen på engelsk via Zoom

Vi har også TRE utdanning på Engelsk, via Zoom. Her er det deltagere fra hele verden. Dette kan passe også for norske deltagere om du er komfortabel med undervisning på engelsk og om datoer og tidspunkter passer bedre for deg. Du kan lese mer om den engelske utdanningen her.

Personlige og faglige mål

Denne utdanningen er både for deg som ønsker å bruke TRE i ditt arbeide med enkeltpersoner og grupper, og for deg som vil jobbe med din personlige prosess og egen utvikling.

TRE handler om å arbeide med kroppen i forhold til traumer, dyptliggende stress og kroppslige og emosjonelle spenninger og er et godt kompliment til de fleste andre typer av terapi, traumeterapi, kroppsorienterte metoder og prosesser.

Utdannelsen går over to moduler av tre dager hver. For å sertifiseres er det krav til egen praksis, individuelle timer, og undervisningspraksis med veiledning.

Vil du være med uten å sertifiseres?

Du kan delta på modulene med undervisning uten å ønske å bli instruktør. Kanskje ønsker du bare å lære mer om TRE, gjøre TRE og få en bedre forståelse av hva traumer er og hva som skjer i kroppen og nervesystemet relatert til stress og traumer?

Som deltager på utdanningen vil du gjøre mye egenarbeid og få veiledning i egen prosess.

For å sertifiseres som instruktør er det noen flere arbeidskrav. Disse beskrives lenger nede på siden. Les mer om arbeidskravene og eksamen her.

 

Om TRE, Trauma Release Exercises.

 

TRE, Trauma and Tension Releasing Exercises er utviklet av Dr David Berceli. TRE består av en serie med øvelser som hjelper kroppen i gang med og tilrettelegger for kroppens naturlige stressregulerende mekanismer, skjelving mm.

TRE øvelsene er nyttig både til eget bruk og håndtere eget stress, og for å for å lære klienter og grupper å håndtere og mestre stress bedre, og øke evnen til god affekt regulering.

Du kan lese mer om TRE her.

Du kan også lese mer om TRE på David Berceli’s nettside, på engelsk, her, www.traumaprevention.com.

Hans TRE
Hans Holter Solhjell

Lærer under utdannelsen.

 

Lærer under utdannelsen er Hans Holter Solhjell.

Jeg har hovedfag i pedagogikk fra Universitet i Oslo. I tillegg er jeg utdannet i Feldenkraismetoden, Kommunikologi og Somatic Experiencing. 

Til daglig jobber jeg som kursholder/kursarrangør og veileder med fokus på foreldre og relasjoner med barn, kommunikasjon og konflikthåndtering, samt med kroppsorientert pedagogikk/selvutvikling og traumeterapi. 

Jeg er også sertifisert som TRE Certification Trainer. 

Du kan lese mer om meg her.

 

Innhold for hver modul og arbeidskrav

 

Hver modul har tre hovedaktiviteter:

1. Lære om og oppleve TRE som en personlig praksis.

2. Dele erfaringer og stille spørsmål angående utøvelsen av og erfaringer med TRE

3. Teori relatert til TRE, stress og traumer.

I modul 1 er fokuset mer på din personlige opplevelse av TRE.

I modul 2 fokuserer vi også på hvordan du underviser i TRE til enkeltpersoner og grupper, i tillegg til å fortsette og utdype din personlige TRE-prosess.

I modul 1 vil du lære:

 • TRE® som en personlig praksis og få erfaring med hvordan det fungerer over tid
 • Grunnleggende jording og stabiliseringssteknikker
 • Variasjoner av de grunnleggende TRE-øvelsene og posisjonene
 • Hvordan du kan observere din egen skjelving og mønstrene i denne og tilpasse prosessen til egne behov og kapasitet for selvregulering
 • Selvbestemmelse, autonomi og selvregulering
 • Grunnleggende forståelse av hjernen og nervesystemet i stress og traumer
 • Polyvagal-teorien og vagusnerven
 • Sosialt engasjement, Flukt and Kamp
 • Minnesystemer i traumer og terapi
 • Grunnleggende om frysing, overveldelse og dissosiasjon

I modul 2 vil du lære:

 • Hvordan undervise i TRE® til enkeltpersoner og grupper
 • Fordypning av din egen TRE praksis
 • Flere variasjoner på de grunnleggende øvelsene og posisjonene
 • Hvordan observere skjelvingen hos andre
 • Selvregulering i rollen som instruktør
 • Hvordan undervise jording, selvregulering, selvbestemmelse og handlefrihet mens du veileder øvelser
 • Mer om frys, overveldelse og dissosiasjon
 • Øve på jordings og stabiliseringsteknikker ved overveldelse/flooding.
 • Grunnleggende modifikasjoner av TRE-øvelser for ulike individer/skader og fysiske begrensninger
 • Hvordan tilpasse TRE og skjelvingen til spesielle behov
 • Introduksjon til hands on-intervensjoner

Planen som er beskrevet her er generell og kan tilpasses behovet og timingen for gruppeprosessen. Noen emner vil bli diskutert i flere av modulene.

I denne utdanningen lærer du også flere posisjoner enn de vanlige grunnposisjonene i TRE, og ser på hvordan du kan tilpasse posisjonene til din prosess og kombinere TRE med andre metoder. Du kan også få mer aktiv hjelp ved at jeg som instruktør hjelper til mer med hendene.

Arbeidskrav for å bli sertifisert

For å bli sertifisert må du i tillegg til å fullføre modulene 1 og 2 også gjennomføre arbeidskravene som er beskrevet under. Du kan også delta på modul 1 og 2 uten å ønske å bli sertifisert, og da ikke gjennomføre disse arbeidskravene.

Arbeidskrav

 • Fire personlige TRE-økter med en sertifisert TRE-instruktør – hvor du blir guidet gjennom prosessen av en TRE-trainer eller mentor (kan gjøres via Zoom).
 • 4 individuelle TRE-økter – hvor du veileder en annen gjennom TRE prosessen og får tilbakemelding på økten fra din TRE-trainer (kan gjøres via video).
 • 4 gruppe TRE-økter – hvor du veileder en gruppe på 3+ gjennom TRE prosessen og får tilbakemelding på økten fra en din TRE-trainer (kan gjøres via video).
 • Praktisk eksamen med undervisning av en gruppe (kan gjøres via video).

 

Disse arbeidskravene må det betales for, da vi jobber med å se gjennom videoene og gi deg tilbakemelding, i tillegg til de individuelle timene. Du kan se pris for modulene og arbeidskravene under.

Arbeidskrav uten kostnad:

I tillegg til de betalte arbeidskravene må du også gjøre følgende

 • 40 personlige TRE-økter. Dette er TRE økter hvor du veileder deg selv gjennom skjelvingsprosessen.
 • Journalføring om din erfaring med TRE. Du må føre en journal over de 40 øktene og her notere hva du la merke til. Og også reflektere over prosessen din med TRE over tid, og hvordan TRE påvirker hverdagen din.
 • Det er noe anbefalt litteratur, men ingen skriftflig eksamen.

 

Les hele beskrivelsen av TRE instruktørens sertifiseringskrav her.

Sted og datoer i Oslo

Sted:

Vi skal være hos Urban Retreats & Events, Bentsegata 6, 0464 Oslo.

Dette er på Sagene i Oslo. Her kan du se det på kartet.

Bentsegata 6, 0463 Oslo

Du kan følge disse modulene også via Zoom, og delta hjemmefra.

Hver modul går over totalt 3 dager.

Oslo sted og dato.

 • Modul 1: Onsdag til fredag 26 – 28. juni 2024.
 • Modul 2: Onsdag til fredag 18 – 20. september 2024.
 • Tid alle dager: kl. 09:00–16:00 med lunsj 1 time midt på dagen.

Ønsker du informasjon om nye kursdatoer?

Sett deg på interesseliste her.

Pris for moduler og arbeidskrav

For å bli sertifisert må du gjennomføre begge modulene og også levere inn praktiske arbeidskrav som du får tilbakemelding på og praktisk eksamen.

Pris for hele utdanningen

Vi har ulike priser basert på om du melder deg på og betaler for hele utdanningen på en gang, eller melder deg på og betaler en del av gangen.

Løsning 1 – Best pris: Meld deg på og betal for begge modulene og arbeidskravene samlet. Samlet pris: 28900 kr.

I påmeldingsskjemaet krysser du da av for påmelding til begge moduler og sertifisering til TRE instruktør.

Løsning 2 – Betal hver del for seg: Du kan også velge å betale de ulike delene av utdanningen hver for seg. Du kan velge denne varianten om du duk vil delta på modulene, eller om du er usikker på om du vil sertifisere deg til å bli TRE instruktør.

Åpne denne boksen for å se prisene for denne varianten.

Pris for moduler

Pris modul 1: 7900 kr

Pris modul 2: 7900 kr

Rabatt: Ved påmelding til begge moduler og samlet betaling for modul 1 og 2: 13900 kr.

Pris for arbeidskrav

 • Betalt som enkelttimer: 1390 kr timen. (Eksamen teller som to timer). Total pris: 18070 kr.
 • Du kan kjøpe en pakke med alle timene til en redusert pris. Prisen for pakken er: 14900 kr.

Finansiering og delbetaling

Våre deltagere finansierer utdanningen på ulike måter.

For privatpersoner er det mulig å dele betalingen opp i avdrag med en betalingsordning.

Er du privatperson og ønsker delbetaling tilbyr vi dette via vår leverandør av betalingstjenester, Bambora Wordline. Det er da Ressurs bank/Walley som er ansvarlig for avtalen og det blir foretatt en kredittsjekk. Du kan lese mer om delbetaling på Walleys nettside. Om du ønsker denne løsningen kan du gi beskjed om det i kommentarfeltet på påmeldingssiden.

De fleste deltagerene betaler denne utdanningen selv. Noen får den betalt av sin arbeidsgiver. Noen søker også om midler fra sin fagforening eller lignende organisasjon. Det er også flere som har søkt om og fått den dekket av NAV om man har en sak der.

Krav til opptak til utdannelsen

Modul 1 og 2 er åpen for alle. Alle som ønsker å bruke TRE for sin egen del kan delta på modul 1 og 2. Men for å sertifiseres er det egne krav, og ekstra arbeid som på gjennomføres, pluss en praktisk eksamen.

For å kunne sertifiseres og anvende TRE som verktøy i arbeide med klienter, individuelt eller gruppe, er det nødvendig at man har utdannelse fra helse og sosialfag, pedagogikk, psykoterapi, mindfulness, traumeterapi, eller kroppsorientert arbeide som yogainstruktør, massasje, feldenkraispedagog, meditasjon, mindfulness eller lignende.

Har du mye erfaring fra lignende aktivitet, men ikke som lærer/pedagog/terapeut har du også mulighet til å være med.

For å delta bør du være komfortabel med å gjøre TRE i gruppe og at det kan bli en del aktivitet og lyd.

Vennligst oppgi din utdannelse, erfaring og yrkesbakgrunn i påmeldingen.

Har du spørsmål om utdannelsen?

Du kan gjerne kontakte meg på telefon 41318627 eller på epost her.

Moduler avholdes gitt minimum 4 deltakere.

Påmelding til utdannelsen er bindende.

Delta flere ganger?

Modul 1 og 2 er også åpne for deg som har deltatt på disse modulene tidligere, hos oss eller andre steder. Å delta flere ganger på modul 1 eller 2 vil gi deg en fordypning av din egen prosess, og mulighet til å utvikle deg videre.

Dette gjelder også om du er sertifisert som TRE instruktør fra før.

Som tidligere deltager får du 50% rabatt. Gi da informasjon om dette ved påmelding.

Vil du ha informasjon om nye kurs og kursdatoer? Sett deg på interesseliste her.

Få din kopi av

PLS Responstrakten

gratis her!

Til å printe ut!

responstrakten
TRE-instruktørutdannelse i Oslo, Bergen og Stavanger