TRE instruktørutdannelse.

Du har nå mulighet til å delta på en utdannelse i TRE, som gir deg mulighet til å bruke TRE med enkeltklienter, og med grupper.

Utdannelsen gir deg også mulighet til mye egenarbeide, og personlig fordypning av å arbeide med kroppen i forhold til traumer, dyptliggende stress, kroppslige og emosjonelle spenninger.

Utdannelsen går over totalt 2x3 dager, fordelt på modul 1 og modul 2.  For å sertifiseres er det også krav til egen praksis, individuelle timer mm.

Vil du være med uten å sertifiseres?

Du kan også være med på Modul 1 og 2 av TRE utdannelsen uten å ønske å bli instruktør, om du bare ønsker å lære mer om TRE, gjøre TRE øvelser, og få en bedre forståelse av traumer og hva som skjer i kroppen og nervesystemet relatert til stress og traumer. Du vil også få gjort mye egenarbeid og få veiledning i forhold til egen prosess, som en del av gruppen. For å sertifiseres som instruktør er det også noen flere krav. Disse beskrives lenger ned på siden.

Datoer for modul 1:

I Oslo: Fredag til søndag 19-21. januar 2018.

I Trondheim: Fredag til søndag 27-29. april. engelsk. For the module 1 in Trondheim, sign up by contacting Suzana Westaway in Trondheim suzana.westaway@icloud.com, The closing date for the registrations is the 7th of January 2018.

This course will be in English if we have English speaking participants.

Kurset blir holdt på engelsk om vi har engelsktalende deltagere. Kontakt meg om du har spørsmål om dette, eller andre ting.

Sted: Professor Dahls gate 30, hos Northern Light Yoga.

Pris: 4800 kr.

Tid: Alle dager: kl.09:00-16:00. Vi har lunsj 1 time midt på dagen.

Tidligere deltager?

Modul 1 og 2 er også åpne for deg som har deltatt på disse modulene tidligere, hos oss eller andre steder. Å delta igjen på modul 1 eller 2 vil gi deg en fordypning av din egen prosess, og mulighet til å utvikle deg videre. Dette gjelder også om du er sertifisert som TRE instruktør fra før. Prisen er 3000 kr, for deg som har deltatt tidligere. Gi da informasjon om dette ved påmelding.

Dato for modul 2.

Fredag til søndag 26-28. januar 2018.

(Disse datoene er for de som tidligere har deltatt på modul 1).

 

Tid: Alle dager: kl.09:00-16:00. Vi har lunsj 1 time midt på dagen.

Sted: Professor Dahls gate 30, hos Northern Light Yoga.

Pris: 5400 kr.

Mellom modul 1 og 2 må man ha gjennomført en del egenarbeid, og det må derfor gå minst 2-3 måneder mellom man tar modul 1 og 2.

Har du spørsmål om utdannelsen?

Du kan gjerne kontakte meg på telefon 41318627 eller på epost her.

Kurset avholdes gitt minimum 4 deltakere. Det er plass til 8 deltagere.

Påmelding til utdannelsen er bindende.

Om TRE, Trauma Release Exercises.

TRE, Trauma and Tension Releasing Exercises er utviklet av Dr David Berceli. TRE består av en serie med øvelser som hjelper kroppen i gang med og tilrettelegger for kroppens naturlige stressregulerende mekanismer, skjelving mm.

TRE øvelsene er nyttig både til eget bruk og håndtere eget stress, og for å for å lære klienter og grupper å håndtere og mestre stress bedre, og øke evnen til god affekt regulering.

Du kan lese mer om TRE her.

Du kan også lese mer om TRE på David Berceli’s nettside, på engelsk, her, www.traumaprevention.com.

Innhold i utdannelsen:

-Du lærer å gjøre TRE øvelsene selv og gjøre erfaring med hvordan de fungerer over tid (Modul 1).

-Du lærer å undervise TRE øvelsene til enkeltpersoner og til grupper (Modul 2).

-Omfattende innføring i teori og nevrofysiologisk kunnskap om hvordan stress og traumer setter seg i kroppen, og hvorfor TRE-øvelser og nevrogenisk skjelving kan være nyttige for å regulere stress.

-Det presenteres en grundig forklaring av dissosieringsbegrepet og hvordan dette arter seg kroppslig, emosjonelt og tankemessig i hverdagen, samt hva som skjer under og etter TRE-øvelser.

Krav til opptak til utdannelsen:

Modul 1 og 2 er åpen for alle. Alle som ønsker å bruke TRE for sin egen del kan delta på modul 1 og 2. Men for å sertifiseres er det egne krav, og ekstra arbeid som på gjennomføres, pluss en praktisk eksamen.

For å kunne sertifiseres og anvende TRE som verktøy i arbeide med klienter, individuelt eller gruppe, er det nødvendig at man har utdannelse fra helse og sosialfag, pedagogikk, psykoterapi, mindfulness, traumeterapi, eller kroppsorientert arbeide som yogainstruktør, massasje, feldenkraispedagog, meditasjon, mindfulness eller lignende. Har du mye erfaring fra lignende aktivitet, men ikke som lærer/pedagog/terapeut har du også mulighet til å være med. Vennligst oppgi din utdannelse og yrkesbakgrunn i påmeldingen.

Krav til sertifisering:

I tillegg til deltagelse på modul 1 og 2 så er det krav om egen øvelse, hvor man må logge og dokumentere 40 egne TRE sesjoner, og observasjon og refleksjonsnotat i forhold til egen prosess over tid.

I tillegg så er det krav om  4 individuelle timer med en sertifisert TRE instruktør. I disse timene er fokus på din egen prosess. Man må også undervise 4 grupper, og veilede 4 enkeltpersoner, og få tilbakemelding på undervisning og veiledning av en sertifisert TRE instruktør. Dette kan også foregå ved bruk av video, eller skype. Minimum antall timer er 12 timer.

Du kan lese en full beskrivelse av kravene til å bli sertifisert som TRE instruktør på nettsiden til David Bercelli, her.

Lærer under utdannelsen.

Lærer under utdannelsen er Hans Holter Solhjell.

Jeg har hovedfag i pedagogikk fra Universitet i Oslo. I tillegg er jeg utdannet i Feldenkraismetoden, Kommunikologi og Somatic Experiencing. Til daglig jobber jeg som kursholder/kursarrangør og veileder med fokus på foreldre og relasjoner med barn, kommunikasjon og konflikthåndtering, samt med kroppsorientert pedagogikk/selvutvikling og traumeterapi. Jeg er også sertifisert som TRE Certification Trainer. Du kan lese mer om meg her.

Få informasjon om nye kursdatoer.

Skriv inn din epostadresse under.

Du får nå en epost fra oss!