Artikkel i Psykisk Helse 3/2014

“Få tilbake livsgleden med TRE”

 

Psykisk Helse 3/2014 hadde en artikkel om TRE, og snakket med deltagerene på et kurs ledet av kiropraktor og instruktør i TRE Katrine Lindenhoff-Bø.

De fleste mennesker opplever i løpet av livet en eller annen form for større påkjenninger, ttraumer i tillegg til det vanlige hverdagsstress. En lang rekke hendelser, som plutselig dødsfall, ulykker, alvorlig sykdom, i tillegg til større hendelser som trusler, overfall, vold, krig, terror mm,  kan sette oss ut av balanse og påvirke oss så dypt at vi bærer dem som vonde psykiske arr gjennom livet.

I artikkelen kan du lese om hvordan en av deltagerene fant tilbake til sin egen vitalitet og glede over hverdagen ved hjelp av Trauma Release Exercises (TRE) etter å ha slitt med mye stress, bekymringer og angst da hennes funksjonshemmede datter døde. Det var først etter å ha lært metoden hos kiropraktor og instruktør i TRE Katrine Lindenhoff-Bø at hun har fått mer innvendig ro.

“Jeg tenker oftere at alt ordner seg”, sier hun til Psykisk Helse, som er mer fornøyd med livet nå og føler seg mer avslappet og roligere etter bare tre måneder med behandling.

Katrine Lindenhoff-Bø som er kiropraktor ved klinikken Fokus på din helse, sier til Psykisk Helse “TRE handler om å stimulere nervesystemet.”

 

Grunnleggeren av metoden, Dr David Berceli, etablerte TRE for å kunne bearbeide egne traumer han hadde pådratt seg etter lengre opphold som hjelpearbeider i krigsherjede land.

“Å måtte løpe unna snikskyttere på vei til matbutikken ble nærmest en naturlig del av livet, forteller Berceli, som var lenge påvirket av å  oppleve at bomber kunne gå av uten forvarsel. Og fant det vanskelig å komme tilbake til hverdagen da han kom hjem igjen.”

 

Metoden TRE er en selvhjelpsmetode som er inspirert av en eldre metode kalt bioenergetikk.

“Gjennom skjelvingen lar vi kroppen gjøre jobben. Det er vår naturlige mekanisme for å håndtere traumer og stress”, sier Berceli. Berceli har hatt en rekke kurs i over 40 land. Og har også vært i Norge og har holdt kurs for interesserte.

“Studier viser at skjelving er en naturlig reaksjon. Det gjør oss mer avslappet og bedrer søvnen. Vi blir dermed bedre rustet til å møte en ny utfordring senere”, hevder Berceli.

 

Metoden kan også forløse sterke følelser. “Skjelvingen er skånsom og gjør at jeg kan jobbe mer helhetlig. Å kombinere TRE med klassisk kiropraktikk gir ofte raskere resultater”, sier Lindenhoff-Bø til Psykisk Helse. Som i tillegg til å anvende TRE i behandlingen sin har også kurs i metoden.

 

Det er en vanlig erfaring blant behandlere som kombinerer andre metoder med TRE, som massasjeterapeuter og andre kroppsorientere behandlere, såvel som samtale og kognitive terapeuter, at man får gjort mer og får bedre effekt av andre metoder etter å ha gjort TRE. Dette tror vi at skyldes at TRE på et mer fundamentalt nivå klarer å roe ned nervesystemet, og dempe flukt, kamp og frys reaksjoner, og også forløse andre sterke følelser på et kroppslig nivå, og dermed gjør klientene mer mottagelige for andre typer av behandling.

 

Barbro Andersen som spesialist i klinisk psykologi og som var ansvarlig for å instrodusere TRE til Norge og arrangerte kurs her med David Bercelli sier at “TRE reduserer hverdagsstress, men kan også bearbeide sjokk og posttraumatisk lidelse.”

For noen er metoden effektiv som selvhjelp, men for dem som har alvorlige traumer bør man gjøre øvelsene med en terapeut.

“Psykologen sammenligner ubearbeidede traumer med å holde inne gassen og bremsen samtidig. Det kan påvirke både nervesystemet og hormonbalansen.”

Du kan lese hele artikkelen fra Psykisk helse her.