oppmerksom bevegelse

Oppmerksom Bevegelse i Oslo

Her finner du informasjon om ukentlige kurs, privattimer, workshops i Feldenkraismetoden, Trauma Release Exercises, søvnkurs, Somatic Experiencing mm.

 

TRE utdannelse

TRE instruktørutdannelse. Få en personlig fordypning i TRE, og lær å veilede og undervise andre. Modul 1 er åpen for alle som ønsker en personlig fordypning. Modul 2 er for de som ønsker å sertifiseres. Les mer her.

Bedre søvn med Søvnskolen

Bedre søvn. Kurs for deg som har søvnproblemer, og ønsker å sove bedre. Forstå din søvn bedre, lær avslappning og innsovningsøvelser for mer energi og overskudd. Les mer om kurset Bedre søvn her.

 

Ukentlig gruppe i Feldenkraismetoden.

Kurs på dagtid i Oslo. Kl. 10 – 11 på tirsdager. Pris 150 kr for drop in, 1000 kr for 10 ganger.

Undervisningen gjøres av Marit Ødegaard. Du kan melde deg på for 10 ganger, eller komme på drop in timer. Du kan lese mer om Feldenkraismetoden her. Påmelding skjer til Marit Ødegaard på telefon 92842245.

Individuelle timer

Du kan få personlige timer i TRE, Feldenkraismetoden, Somatic Experiencing, Søvnskolen, løpeteknikk mm. Personlige timer gir mulighet til å tilpasse arbeidet bedre til deg og dine problemstillinger, og vi kan lettere kombinere ulike innfallsvinkler. Les mer om individuelle timer her.

Trauma Release Exercises, innføringskurs.

Lær basisøvelsene i TRE, Trauma Release Exercises. TRE  stimulerer kroppens naturlige evne til stressregulering og frigjøring fra traumer, og bidrar til dyp avspenning fra kroppens indre. Les mer om TRE her.

Kurs i løpeteknikk, og bedre gange.

Lær bedre løpeteknikk. Og hvordan løpe barfot. Kurs og veiledning. Les mer om dette temaet her.

Gå bedre og lettere.

Gå bedre, lettere og mer komfortabelt. Kurs og veiledning. Les mer om dette temaet her.

Introduksjonskurs i TRE, Tension and Trauma Releasing Exercises. Du får en grunnleggende teoretisk forståelse av metoden, og en praktisk innføring slik at du kan starte å anvende den på egenhånd. Med TRE jobber vi med kroppens iboende stressforløsende mekanismer og stimulerer disse, for å bidra til en dyp avspennig fra kroppens kjerne.  Les mer om TRE her.
Lær hvordan du kan sove bedre, og få mer energi og overskudd i hverdagen. Gjennom kurs eller individuell veiledning lærer du å forstå din egen søvn bedre og hva du kan gjøre for å forbedre den. Du lærer også teknikkene fra Sounder Sleep Systemet som hjelper deg med dyp avslappning og innsovning. Les mer om Søvnskolen her.
Stiv, vondt, vanskelige å bevege seg, eller ønsker du å få til noe bedre enn du allerede gjør? Med Feldenkraismetoden jobber vi med forebygging av skader og problemer, rehabilitering etter skader og sykdom, og også prestasjonsforbedring innen idrett, dans, musikk mm. Kurs og individuelle timer. Les mer om Feldenkraismetoden her.
Lær bedre løpeteknikk. Vår tilnærming lærer deg å løpe barfot, som et utgangspunkt for å løpe bedre også med sko. Du lærer også hvordan du kan bruke kroppsvekten når du løper, for å spare krefter, og løpe mer avslappet, lett og koordinert. Du får også hjelp med skader relatert til løping. Les mer her.

Våre kurs og individuelle timer passer for deg om du ønsker å:

  • Rehabilitere etter skader, sykdom og  medisinske inngrep.
  • Bevege deg lettere, smidigere, med bedre koordinasjon og mindre smerter.
  • Sove bedre og mestre stress bedre.
  •  Forbedre atletiske ferdigheter.
  •  Forbedre løpeteknikk, og lære teknikk basert på barfot teknikk.
  • Utvikle ditt artistiske og kunstneriske uttrykk.
  • Bevare rørlighet og funksjonsevne i høy alder.
  •  Lære om og utforske dine egne bevegelses og reaksjonsmønstre.
  • Utforske forholdet mellom dine egne tanker, følelser, kropp og handling.
  •  Lære om læring, barns måte å lære på og motorisk utvikling.