oppmerksom bevegelse

Utdanning, kurs og veiledning

Her finner du informasjon om  kurs, utdaning og individuelle timer i Feldenkraismetoden, Trauma Release Exercises, søvnkurs, Somatic Experiencing mm.

 

Kurskalender

Se kursdatoer i kurskalenderen her.

Trauma Release Exercises.

TRE instruktørutdannelse

I vår TRE instruktørutdannelse får du en personlig fordypning i TRE, og lær å veilede og undervise andre.

Både modul 1 og 2 er åpen for alle som ønsker å lære mer om TRE og få støtte i sin personlige prosess.

For de som ønsker å sertifiseres er det arbeidskrav i tillegg, og en praktisk eksamen. Les mer her.

TRE introduksjonskurs.

Her lærer du basisøvelsene i TRE, Trauma Release Exercises.

TRE  stimulerer kroppens naturlige evne til stressregulering og frigjøring fra stress og traumer, og bidrar til dyp avspenning fra kroppens indre. Les mer om TRE her.

Søvnskolen

Bedre søvn med Søvnskolen

Kurs for deg som har søvnproblemer, og ønsker å sove bedre.

Her lærer du å forstå din søvn bedre, sove bedre og optimalisere din søvn, effektive avslappningsmetoder og innsovningsøvelser for mer energi og overskudd.

Les mer om kurset Bedre søvn her.

 

Gå bedre og lettere.

I dette kurset lærer du å gå bedre, lettere og mer komfortabelt.

Kurset er basert på Feldenkraismetoden og egner seg godt både for deg som har utfordringer med å gå og bevegelse mer generelt, og for deg som ønsker å lære mer om Feldenkraismetoden og oppmerksom bevegelse.

Kurs og veiledning. Les mer om dette temaet her.

Individuelle timer

Du kan få personlige timer i TRE, Feldenkraismetoden, Somatic Experiencing, Søvnskolen  mm.

Personlige timer gir mulighet til å tilpasse arbeidet bedre til deg og dine problemstillinger, og vi kan lettere kombinere ulike metoder, temaer og innfallsvinkler.

Les mer om individuelle timer her.

Individuelle timer

Her finner du kurs og veiledning for deg som ønsker å:

  • Rehabilitere etter skader, sykdom og  medisinske inngrep.
  • Bevege deg lettere, smidigere, med bedre koordinasjon og mindre smerter.
  • Sove bedre og mestre stress bedre.
  •  Forbedre atletiske ferdigheter.
  •  Forbedre løpeteknikk, og lære teknikk basert på barfot teknikk.
  • Utvikle ditt artistiske og kunstneriske uttrykk.
  • Bevare rørlighet og funksjonsevne i høy alder.
  •  Lære om og utforske dine egne bevegelses og reaksjonsmønstre.
  • Utforske forholdet mellom dine egne tanker, følelser, kropp og handling.
  •  Lære om læring, barns måte å lære på og motorisk utvikling.

Responstrakten

Responstrakten er utviklet av Hans Holter Solhjell. Du kan laste den ned i PDF versjon her.

Responstrakten er ny og innovativ modell for å forstå traumer, stress, relasjoner, konfliktløsning og endringsprosesser.