Artikkel på Forsvarets Forum, 30.09.2013
“Senk stressnivået med TRE”

I forbindelse med at grunnleggeren av TRE, David Bercelli var i Norge flere ganger over en tre års periode, og var med å starte det norske TRE miljøet, så ble det også skrevet flere artikler om TRE. Jeg presenter her i en serie blogartikler noen av disse artiklene.

Forsvarets formum hadde en artikkel i 30.09.2013 om TRE, med utgangspunkt i at tidligere norske soldater deltok på kurs i TRE med grunnleggeren av metoden, Dr. David Berceli. Formålet med kurset var å lære å mestre stress og alvorlige krigstraumer. David har også lært TRE til tusenvis av soldater i den amerikanske hæren, og også i flere andre land.

Mange soldater som returnerer fra et opphold i krigsområder sliter med overgangen til et sivilt liv. I artikkelen i Forsvarets forum kan du lese om hvordan både norske og amerikanske soldater opplevde å måtte mestre spenninger, stress og traumer. Og hvilken effekt de har hatt av TRE.

Ideen til TRE kom, da Dr. David Berceli selv søkte etter behandlingsformer for å kunne fungere i det offentlige- og private liv. Han hadde i løpet av 9 års periode hatt mange sterke og vonde opplevelser fra krigsområder i Afrika og Midt-Østen.

“Viktig var troen på at et nervesystem som kan skrus opp, også må kunne dempes. Det måtte finnes en av-knapp. I dag er jeg helt fri fra mine krigstraumer. Hovedsakelig på grunn av skjelvemetoden”, sier Berceli.

Teknikkene i TRE, Trauma Releasing Exercises, aktiviserer kroppens skjelvemekanisme, som bidrar til at stress og traumer bearbeides, på et kroppslig, emosjonelt nivå. David sier blant annet at “Samtaler og terapi er ofte ikke nødvendig. Dette er nevrologi og ikke psykologi. Jeg ser at de aller fleste er i stand til å hjelpe seg selv.” Det vil si at når muskulaturen rister, frigjøres spenninger. Samtidig sender kroppen signaler til hjernen, som roer seg ned”, forklarer Berceli.

“Studier viser at skjelving er en naturlig reaksjon. Det er kroppens sunne utladningsmekanisme. Skjelvingen gjør oss mer avslappet og bedrer søvnen. Vi blir dermed styrket til å møte en ny utfordring senere.”

Samfunnet forventer at soldater har styrke og mot, og kontrollerer følelsene sine uansett hvilke traumatiske situasjoner de er i. Og som soldat i et krigsområde med mange uforutsigbare hendelser som bombing, selvmordsbombere, snikskyttere etc. kan det være vanskelig å delta i hverdagen igjen, da det tar tid for kroppen og hjernen å vende tilbake til et normalt liv.

“En konsekvens er ofte indre spenninger. Den som ønsker å være sterk, må la kroppen avreagere. Soldater har fortalt meg at de har lært seg å overvinne sinnet som kan komme i ettertid. Det er ikke sunt. Systemet må roes ned”, mener Berceli.

For eksempel reagerte en tidligere veteran fra i krigen i Irak med raseri, da sønnen veltet et melkeglass under middagen. “Reaksjonen er naturlig, sier Berceli, hjernen opptrer som om han fortsatt er i fare og reagerer for å beskytte ham. I Irak må hjernen reagere lynraskt på en uventet lyd.” Da er det, forteller Berceli “de primitive delene av hjernen som reagerer instinktivt og overstyrer.”

For familiefaren visste at det var ikke en fiende som lagde lyden, men at det var kroppen hans som reagerte instinktivt. “Han trengte kun å skape en forandring i nervesignalene. Det er nettopp det skjelvemekanismen gjør”.

Gestaltterapeuten og tidligere soldat i Libanon, Bente Finnestad som deltar på kurset mener det er viktig med kunnskap om den primitive delen av hjernen. “Det hjelper å vite at uro og sinne kan skyldes reptil hjernens aktivitet. En del skam blir borte.”

Forsvarets forum snakker også med spesialist i klinisk psykologi Barbro Andersen. Barbro anvender TRE i sine behandlinger og utdanner TRE instruktører. Hun har også vært en pioner innen psykologiprofesjonen både med tanke på å ta i bruk kroppsorienterte metoder i terapi og spesielt i traumeterapi. Hun mener metoden vil hjelpe soldater å fungere bedre både før og etter en operasjon.  “Det er overraskende mange som finner igjen livsgleden og vitaliteten etter skjelvingen. De får en ny oppvåkning som er vedvarende.”

 

Du kan lese hele artikkelen fra Forsvarets forum her.