Denne artikkelen er et redigert og oppdatert utdrag fra min hovedoppgave i pedagogikk fra 2004. Tittelen på oppgaven er “Det homeodynamiske selvet”. Du kan se innholdsfortegnelsen fra oppgaven her.
Dette er del 1 av en artikkel i 6 deler.

 

Stamming.

Årsaker og utviklingstrekk. Valsalvahypotesen.

Det er fremsatt en rekke ulike og høyst varierte teorier om hva som forårsaker stamming. Stamming har blitt forklart med utgangspunkt i biologiske og nevrologiske forhold, i mentale og psykologiske faktorer, personlighetstrekk, familiære og sosiale forhold o.l. I denne artikkelen presenterer jeg en oversikt og sammenfatning av hypotesene om stamming, basert på Barry Guitars (1998) oversiktsverk “Stuttering, an integrated approach to its nature and treatment”. Og presenterer også William D. Parrys valsalvahypotese, om en sammenheng mellom stamming og valsalrefleksen.

Valg av hovedkildene.

Artikkelen tar utgangspunkt i Barry Guitars (1998) fremstilling av stamming og dens årsaker, utløsende faktorer og utvikling. På bakgrunn av literatursøk, gjennomgang av tilgjengelig litteratur på universitetsbiblioteket, UIO, og samtaler med fagpersoner på institutt for spesialpedagogikk, UiO, anser jeg Guitars fremstilling for å være dekkende for det meste av forskning og teorier på feltet og den beste fremstillingen av temaet i dag.
Med unntak av Parrys valsalvahypotese har jeg ikke funnet andre perspektiver på stamming som representerer noe vesentlig anderledes enn de teorier Guitar presenterer og setter i sammenheng. Andre fremstillinger går heller mer i dybden på enkelte av teoriene eller vinkler stoffet noe annerledes.
Guitars fremstilling er likevel mer enn tilstrekkelig for formålet her og jeg har ikke kommet over teorier eller fremstillinger som ikke passer inn i det overordnede perspektivet og den overordnede modellen jeg presenterer i hovedfagsoppgaven, Det homeodynamiske selvet, som denne artikkelen er basert på.
Guitar presenterer en bred gjennomgang av ulike teorier om og forskning på stamming og formulerer sitt eget syn på stamming som en integrert fremstilling basert på dette.

Dette er del 1 av en artikkel i 6 deler. Les neste del her.