Online konferanse om kroppsorienterte metoder | 24 – 28. januar.

 

Foredragsholder:

Anne Rustad Sjøvold

Utdannet vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk.

Katrine Bagge-Skarheim

Barnevernpedagog og har master i offentlig administrasjon.

 

Onsdag 26. januar | Kl 17.00 – 18.00

TRE®, Feldenkraismetoden og MS.

-Erfaringer med TRE®, Feldenkraismetoden og MS i Norge.

Vi ble oppmerksomme på TRE® som en interessant metode for oss med MS, Multiple Sclerose i 2018 via den danske skleroseforeningen og Michael Nissens arbeid med TRE der. Basert på de erfaringene de hadde ble vi nysgjerrig og ønsket å prøve metoden selv. Vi fant da frem til Hans Holter Solhjell, som over de siste årene har holdt to TRE-kurs og et kurs i Feldenkraismetoden for Follo MS-forening.

Deltagerene har her lært å bruke TRE® på egen hånd, for å kunne praktisere TRE® hjemme. Vi gjorde også en evaluering som viser resultater omtrent som i erfaringene fra den Danske sklerose foreningen. Siden vi selv og deltakerne opplevde å ha godt utbytte av TRE®, har vi meldt oss på og er i gang med TRE® instruktørutdanning for å kunne fortsette å ha dette tilbudet til våre medlemmer.

Vårt vil her dele våre erfaringer med TRE® i forhold til MS og symptomlindring. Vi har kjent det på egen kropp og kursdeltakerne har i evalueringer fortalt om sine opplevelser.

Vår gruppe deltok også på et kurs i Feldenkraismetoden med fokus på å gå bedre, og vil her dele noen av våre erfaringer fra dette også.

Anne Rustad Sjøvold er utdannet vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk.

Katrine Bagge-Skarheim er barnevernpedagog og har master i offentlig administrasjon.

Anne og Katrine holder foredrag under

Online Konferanse om Kroppsorienterte Metoder -Stress, Traumer og Selvutvikling

Mandag til fredag 24 – 28. januar 2022