Deltagere deler erfaringer fra kurset “Gå bedre”

I forbindelse med online konferansen om kroppsorienterte metoder holdt Anne Rustad Sjøvold og Katrine Bagge-Skarheim et foredrag om en evaluering de gjorde av kurset Gå bedre.

Anne Rustad Sjøvold er vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk.

Og Katrine Bagge-Skarheim er Barnevernspedagog og har master i offentlig administrasjon.

Du kan se hele konferansen her.

Anne og Katrine organiserte kurset sammen med Inger-Lise Gleditsch, og deltok selv på kurset sammen med en gruppe deltagere fra Follo MS forening. De søkte om og fikk kurset finansiert ved hjelp av støtte fra Dam stiftelsen. Kurset ble undervist av ​​Hans Holter Solhjell.

På videoen nedenfor kan du høre noen av deltakerne på kurset fortelle om sine erfaringer med kurset.

Deltakerne på kurset har utfordringer med gang-funksjonen på ulike måter. Typiske vansker er balanseproblemer, lammelser, fatigue, svekket koordinasjon, spasmer, skjelvinger, sjangling og sanseforstyrrelser, at man ikke kjenner føttene sine.

Etter kurset forteller de fleste deltagerne om endringer til det bedre når det gjelder fungering i dagliglivet.

Dette er noe av det som deltakerne forteller om i evalueringen:

“Jeg har blitt mye mer bevisst på hva jeg gjør når jeg går, hele prosessen med kroppstyngden, hoften, kneet, føttene og tærne. Det har blitt lettere å gå.”

“Jeg klarte før kurset ikke å reise kroppen opp fra liggende stilling. Det kan jeg nå. Takk for god hjelp til å innse at kroppens vekt kan hjelpe meg opp og ned av gulvet riktig.”

“Jeg har ridd en gang i uka siden slutten av januar. Jeg har aldri klart å få høyrebeinet over hesten, men har måttet få hjelp til å løfte beinet over salen slik at jeg sitter riktig. Siste ridetime, like før avslutningen av kurset, klarte jeg å løfte foten over alene. Jeg satt plutselig i salen og var veldig overrasket!”

“Jeg har fått bedre balanse og går bedre uten krykke.”

“Jeg går tryggere, og det føles bedre. Jeg har funnet kontakt under føttene, og kan stå med lukkede øyne, noe jeg ikke har kunnet på flere år. Jeg er mer bevisst på hvordan jeg beveger meg, og føler meg mer i kontakt med kroppen.”

Du kan lese mer om dette kurset her.

Lene-Dragland-Solvang

Kurset har også ført til en endring av tanker og følelser med tanke på det å gå:

“Det er fantastisk å oppleve at gangfunksjonen kan re-læres. Jeg føler meg tryggere og mer i balanse. Jeg mener at alle som får bevegelses- og balanseproblemer, må få lære det vi har lært.”

“Jeg har blitt mer nysgjerrig på bevegelser, forsøker å utforske muligheter og være oppmerksom på hvilke deler av kroppen som er aktiv.”

“Jeg kjenner mer etter hvordan føttene treffer bakken og hvordan jeg beveger kroppen enn jeg gjorde før kurset. Jeg har fått en frihetsfølelse av å mestre å gå og har mer fokus på det som er rundt meg.”

“Jeg liker tanken på å gjøre en bevegelse så lett som jeg klarer, med minst mulig kraft.”

“Kroppen brukte før kurset kun de leddene som er strengt nødvendige. Nå er det mer kroppslig helhetlige bevegelser når jeg skal se til siden, løfte og gå.”

“Vi skulle gjøre ulike øvelser sakte, kjenne etter og være nysgjerrig og utforskende, for så til slutt å ligge helt i ro for å integrere bevegelsene. Det krever at man snur litt om på tankesettet. Men når man venner seg til det, fungerer det så utrolig godt!”

“Slik jeg oppfatter det, kan Feldenkraismetoden tilpasses nesten alle. Det er ingen fasit på hvordan bevegelsene skal gjennomføres, du må kjenne etter på hva som er riktig for deg og din kropp. På treningsstudio er man vant til at øvelsene skal gjøres på en spesiell måte, men Hans inviterte oss til å tenke annerledes, og til å gjøre bevegelsene med minst mulig kraft.”

Deltagerne som deler erfaringene med gange-kurset, har også deltatt på et TRE-kurs. De forteller:

“Kurset i TRE og kurset i oppmerksom gange utfyller hverandre, begge metodene hjelper oss på ulike måter. Både TRE og Feldenkrais innbyr til aksept og det å ha en nysgjerrig, ikke-dømmende holdning, være åpne og observerende i forhold til bevegelser. TRE hjelper oss til å ha tilgang til negative følelser, f.eks. til egen kropp, og vi jobber også med balanse og trygghet der. I Feldenkrais er vi litt lekne.”

Du kan lese mer om dette kurset her.

 

I denne videoen kan du høre deltagerne selv fortelle om sine og de andre deltagernes erfaringer:

Her finner du noen utsagn om dette kurset fra tidligere deltagere

Ragnhild Høgseth

“Jeg har deltatt på gå bedre kurset med Hans Holter Solhjell og kan varmt anbefale det til andre. Jeg var nysgjerrig på å lære mer om Feldenkrais og oppmerksomhet gjennom bevegelse, og fikk flere a-ha opplevelser underveis.

Dette knyttet til helheten vi mennesker er og bærer i kropp og sinn, jeg fikk god verdi av kurset på et personlig plan, samt som instruktør for ryttere som kan ha godt av å bli bevisst hvilke mønstre som sitter i kroppen. Skal vi lære bort noe er den beste måten å lære hvordan egen kropp fungerer gjennom stødig læring og veiledning av andre.

Det fikk jeg oppfylt gjennom kurs med Hans og Oppmerksom bevegelse. En investering i kroppsbevissthet er en investering i egen helse = sjelden bortkastet, en prosess man kan bygge på i mange år.”

Ragnhild Høgseth, 36 år.

“Jeg har blitt mye mer bevisst på hva jeg gjør når jeg går, hele prosessen med kroppstyngden, hoften, kneet, føttene og tærne. Det har blitt lettere å gå.”

“Jeg klarte før kurset ikke å reise kroppen opp fra liggende stilling. Det kan jeg nå. Takk for god hjelp til å innse at kroppens vekt kan hjelpe meg opp og ned av gulvet riktig.”

“Jeg har ridd en gang i uka siden slutten av januar. Jeg har aldri klart å få høyrebeinet over hesten, men har måttet få hjelp til å løfte beinet over salen slik at jeg sitter riktig. Siste ridetime, like før avslutningen av kurset, klarte jeg å løfte foten over alene. Jeg satt plutselig i salen og var veldig overrasket!”

“Jeg har fått bedre balanse og går bedre uten krykke.”

“Jeg går tryggere, og det føles bedre. Jeg har funnet kontakt under føttene, og kan stå med lukkede øyne, noe jeg ikke har kunnet på flere år. Jeg er mer bevisst på hvordan jeg beveger meg, og føler meg mer i kontakt med kroppen.”