TRE instruktørutdannelse nettbasert fordypningsgruppe.

Denne nettbaserte kursrekken er for de som har deltatt på minimum modul 1 av TRE instruktørutdannelsen.

Kursrekken er ment å støtte deg i din personlige prosess med TRE, sertfiseringsprossesen og i din faglige utvikling innen kroppsorienterte endrings og utviklingsprosesser. Du kan delta selv om du ikke ønsker å sertifisere deg.

Du vil også ha utbytte av å delta om du allerede er sertfisert som TRE instruktør fra tidligere, med faglig og personlig fordypning. Det vil også være nyttig i en prosess mot å bli “TRE advanced provider”.

Dette er en kursrekke med online møter, hvor vi møtes hver 14 dag. Hver del varer i 1,5 – 2 timer og har en kombinasjon av faglig fordypning av det praktiske og teoretiske innholdet i utdannelsen, TRE øvelser og skjelving/prosess og erfaringsdeling, spørsmål og svar mm.

Online samlinger med Zoom.

Vi møtes på kvelden kl. 20.30 og bruker et møtesystem som heter Zoom. Dette fungerer veldig bra for online møter og vi kan både se og høre hverandre.

Du får opptak av øvelser og teori.

Det blir gjort opptak av hver modul slik at dette kan sees i etterkant som repetisjon eller om du ikke kan være med en eller flere ganger. Dette opptaket blir også gjort tilgjengelig for senere deltagere på fordypningskurset.

Åpen for alle som har tatt modul 1.

Kursrekken er ment å støtte deg i din personlige prosess med TRE, sertfiseringsprossesen og i din faglige utvikling innen kroppsorienterte endrings og utviklingsprosesser. Du kan delta selv om du ikke ønsker å sertifisere deg.

Innhold i kursrekken.

Dette er temaer vi jobber med underveis i kursrekken. Vi starter med temaene øverst i listen og så nedover.

Fordypning av av basisøvelsene.
-Hvordan undervise med fokus på trygghet, balanse, jording, tilstedeværelse og oppmerksomhet.

Fordypning av selvregulering i øvelsene.
-Hvordan undervise med fokus på selvregulering, selvbestemmelse og utforskning av egen kropp og prosess.

Fordypning av øvelser for selvregulering.
-Jording, orientering og ressursfokus.

TRE i samspill med andre metoder.
-Kognitive, kroppsorienterte og samtale metoder.

Kognitive teknikker for å jobbe med eksplisitte minner.
-1, 3 og 4 posisjonsøvelse.
-Gradvis (titrering) bearbeiding av minner.

Flere posisjoner og øvelser.
-Føtter, tær, mage, bryst, rygg, skuldre, armer, hender, hode, kjeve, øyne.
–Oppmerksom bevegelse øvelser fra Feldenkraismetoden.

 

Arbeide med pust og stemme.
-Øvelser for å få kontakt med den autonome pusten og stemmen i prosessen.

Flere autonome prossesser utover skjelving.
-Gråt, vokalisering, hosting, løpende pust og andre varianter, fascia bevegelser og fascia pust mfl.

Hands on arbeide på egen kropp.
-Hvordan jobbe med egne hender på egen kropp.
-For jording og stabilisering.
-For flyt og tilgang til dypere prosess.

TRE i et langsiktig perspektiv.
-Dynamikken i langsiktige kroppsorienterte prosesser.

Arbeide med TRE ved spesielle tilstander.
– MS, ME, kompleks PTSD mm.

Datoer

Hver samling varer ca 2 timer, fra kl. 20.30 til 22.30, om ikke annet er oppgitt.

Er kursrekken startet? Du kan fremdeles melde deg på. Du får da opptak fra tidligere kurs, og kan ta igjen moduler i neste runde når kursrekken starter på nytt.

Datoer andre halvår 2020.

Tirsdag 29. september.

Tirsdag 13. oktober.

Torsdag 29. oktober.

Tirsdag 10. november. Fiona Soma, music and TRE.

Tirsdag 24. november. Richmond Heath. Tremors in utero and Flow in TRE.

Tirsdag 8. desember.

 

 

 

Pris

Prisen inkluderer 6 samlinger av 2 timer og opptak av alle øvelser, teori mm. Om du ikke kan delta på enkelte av samlingene så kan du se opptaket når det passer deg. Du kan også bruke opptakene til å repetere når du ønsker.

Pris: 2300 kr. 

Forutsetning for deltagelse.

Siden kurset foregår online er det en forutsetning for å delta at du har en konkret erfaring med at du kan gjøre TRE trygt i et vist omfang og dybde på egen hånd, at du kan regulere prosessen i stor grad på egenhånd, og at du har erfart godt utbytte av dette. Kontakt meg gjerne om du lurer på noe om dette.

Lærer under utdannelsen.

Lærer under utdannelsen er Hans Holter Solhjell.  Du kan lese mer om meg her.

Vi vil også invitere inn flere gjestelærere underveis for å undervise om spesielle temaer.

Register interest for online training in English.

This online, in depth training might be available in English at a later point. Are you interested in the TRE training in English in Oslo? Please alert us by sending us an email via our contact form. 

Gjestelærere og tema

Fiona Soma

TRE trainer

Using music with TRE.

Fiona is a TRE® (Tension & Trauma Releasing Exercises) Global Certification Trainer, presenting in Thailand, Romania and Southern Africa. Fiona specialises in Somatic Health, with a focus on sexuality and relationships.

In her session, Fiona will talk about how to use music in TRE classes and with clients..

She encourages us to safely explore methods of movement, music and play with forms of vibration as a way of stimulating the body, finding resonance and accessing new layers of emotion and release.  You can read more about Fiona at her website.

Tremors in utero and flow in TRE

Richmond Heath is a Physiotherapist, TRE Certification Trainer & the National Coordinator of TRE in Australia.
With a background in both physical and mental health he is able to provide an integrated approach to TRE that incorporates both the body and the mind with a particular focus on embodiment.

In this group Richmond will expand upon the traditional paradigm of tremors as a ‘stress release’ or ‘down-regulation response’ to include the perspective of spontaneous movements as an innate re-organisational impulse that helps to calibrate the body schema (the body’s internal awareness of itself as well as the conscious mind’s awareness of the physical body) similar to the process of embodiment occuring through spontaneous movements in utero.

Richmond will also present a model of TRE’s relevance to Flow States & the process of ‘defrontalisation’ (the process of allowing the ‘ego’ or pre-frontal cortex to relax in order to allow subconscious movement and creativity to occur )
providing a map for the changes in brain wave states that can occur when tremoring & the subsequent relevance of TRE to deepen mindfulness & creativity.