ØNSKER DU…

 • Å sovne lettere?
 • Å sove bedre?
 • Å finne små pusterom i hverdagen?
 • Å kunne mer om søvn, og søvnproblemer?
 • Å ha mer overskudd og energi?
 • Å lære om søvn fra en som har løst sine egne søvnproblemer, og har studert forbedring av søvn i over 20 år?

Da anbefaler vi å delta på vårt kurs om søvn  for deg!

Mandag 28. november kl. 16.30 – 21.00.

Kurset koster: 1500 kr.

Redusert pris for studenter, sykemeldte mm: 1100 kr.

Du melder deg på via vårt online påmelding og betalingssystem her. Ønsker du heller å betale med giro må du kontakte oss via epost og oppgi navn og postadresse. Du finner kontaktskjemaet her.

minikurs

Kurslokale

Kursene holdes i Kirkeveien 64 a, Majorstuahuset, 6. etasje.
I helgene kun inngang fra baksiden av byggningen, mot T banen, på nedsiden av trappen. I ukedagene inngang fra både forsiden, mellom Nordea bankfilial og Vita butikken, og fra baksiden.
Det er lett å komme til Majorstua med T bane, buss eller trikk.
Det er også parkeringsplasser (må betales) i området rundt.

U

Kursinnhold

I kurset Bedre Søvn får du en avansert og dyp forståelse av:

 • Hvordan du kan optimalisere din egen søvn for bedre prestasjonsevne og livskvalitet.
 • Hvordan du kan løse søvnproblemer.
 • Powernaps og stressmestring på dagtid.
 • Teknikker for dyp avslappning, hvile og innsovning.
 • De beste hjelpemidlene som bidrar til optimale forhold for søvn.
 • Kosthold som hjelper deg med søvn.
 • Og mye mer!

oppmerksom-spiral-separator

Praktisk orientert med vitenskaplig basis.

Alt innholdet i Søvnskolen og kurset Bedre søvn har en vitenskaplig fundert basis, men er fremstilt med hovedvekt på praktisk bruk, og med en bred praktisk tilnærming, og for å være lett tilgjengelig. Vi går derfor ikke i dybden på teori og forskning om søvn, men forklarer de viktigste tingene på en enkel og lett forståelig måte. De aller fleste, også de som har lest bøker om søvn, og de fleste som jobber med søvn, vil finne en tydelig og praktisk systematikk og helhet, og flere nye måter å forstå sin egen søvn på, samt nye praktiske tilnærminger og råd.

Kursleder

Kurset ledes av Hans Holter Solhjell.

Jeg er pedagog, med hovedfag fra Universitetet i Oslo og har undervist i flere år i psykologi, blant annet ved Politihøyskolen i Oslo, og driver i dag kurs og veiledningsfirmaet Positive Spiraler AS.

Utgangspunktet for min interesse for søvn er at jeg selv tidlig i 20 årene jobbet med å løse mitt eget søvnproblem, noe som vekket en langvarig interesse for søvnvitenskap, og prinsipper, teknikker og metoder for avslappning, innsovning og forbedring av søvnkvalitet.

Dette er noe jeg har fortsatt med også etter at jeg løste mitt eget søvnproblem, da søvn er et interessant og fasinerende tema. Du kan lese mer om meg her.

Søvnskolen i media

Hans Holter Solhjell har blitt intervjuet flere ganger i media om søvn. Her er to eksempler.

 

 • logo-face
 • screenshot-www.dagbladet.no 2016-05-07 15-09-10

Veiledning

Du kan nå få individuell veiledning og oppfølging. Den første veiledningen går over 2 timer. Vi går da gjennom din situasjon, og de delene av kursinnholdet som er spesielt relevant for deg. Du får også utdelt kursmanualen, og du lærer en øvelse fra Sounder Sleep Systemet.

Gjennom veiledningen vil du få en bedre forståelse av ditt eget søvnproblem, hvordan din søvn fungerer, praktiske råd som er tilpasset deg selv, og lære øvelser du kan bruke for å hjelpe til med avslappning og innsovning. En fordel med personlig veiledning over flere uker er at vi da kan følge opp utviklingen, og justere tilnærmingen og praktiske råd underveis.

Pris for veiledning: 1200 kr timen.

Du kan kjøpe en pakke av 5 timer for 4000 kr, eller 10 timer for 7000 kr. Deltagere på kurset får enkelttimer for 900 kr.

De fleste vil komme langt med en pakke på 5 timer. For noen vil det også være nyttig å jobbe med emosjonelle spenninger, angst, depresjon og andre forhold som kan påvirke søvnen. Dette kan du lese mer om dette på sidene om Somatic Experiencing, og Trauma Release Exercises. En pakke på 10 timer er da mer aktuelt. Eventuelt kan man kombinere kurs om søvn, TRE, og noen timer veiledning for en mer prisgunstig pakke.
Jeg jobber ikke med søvnsykdomer, apnea ol.

«Veldig bra kursdag. Jeg kom primært for å lære sounder sleep-metoden,- trodde jeg kunne alt annet om temaet, men det kunne jeg IKKE!
Kurslederen svært kunnskapsrik, seriøs, behagelig , fin fyr,-kurset anbefales alle som har tukla det til for seg med søvn!»

Borgny

«Takk for to inspirerende og tankevekkende foredrag om søvn og søvnforbedring (jeg fikk med meg både torsdag og fredag J). Jeg håper det gleder deg å få vite, at jeg har fått bare (og mange) positive tilbakemeldinger fra deltakerne på foredragene dine!
Som jeg så vidt nevnte, tror jeg ikke det er siste gang vi vil spørre deg om å besøke våre enheter!»

Med vennlig hilsen Anita Grandal.

Se også våre andre kurs om søvn.

Vi holder også andre kurs om søvn.

 • Søvn og læring hos barn og ungodm, kurs for skoler, foreldremøter mm. Les mer her.
 • Optimal søvn, kurs for bedrifter, idrettslag og andre som vil prestere bedre. Les mer her.
 • Søvn og skiftarbeid, kurs for bedrifter og ansatte som jobber skift. Kontakt oss for informasjon.
R

Kurs for bedrifter og organisasjoner.

Vi holder også kurs for bedrifter og andre organisasjoner. Vi kan da holde hele kurset, eller kortere versjoner av kurset, helt ned til 30 minutter. Kurset Optimal søvn er spesielt aktuelt for organisasjoner, bedrifter, idrettslag ol. Les mer om kurset Optimal søvn her.

Ta kontakt via epost eller telefon 41318627 for å gjøre en avtale.

Kurset Bedre Søvn.

Kurset er spesielt aktuelt for deg om du er interessert i søvnproblematikk, har et søvnproblem, eller ønsker å lære mer om avslapning, eller bare sovne lettere og bedre. Også om du ønsker å ha mer overskudd og energi på dagtid, og mestre stress bedre, er kurset meget relevant. De aller fleste, også de som kan mye om søvn og stressmestring fra før, vil finne noe nytt og praktisk nyttig i dette kurset.

Vi bruker deltager.no for påmelding og betaling.

Påmelding her

I kurset tar vi for oss grunnleggende kunnskaper om søvn og hvile:

 • Søvnsykluser og søvnfaser, og hvordan du kan bruke de til å sovne lettere, sove bedre og våkne mer opplagt.
 • Aktivitets- og hvilesykluser om dagen, og hvordan du kan bruke de til å få optimale hvilepauser på dagtid, å yte og føle deg bedre resten av dagen.
 • De beste hjelpemidlene du kan bruke for å redusere støy, lys og andre faktorer som forstyrer innsovning og søvn.
 • Hvordan stress og negative tanker påvirker søvnen, og hvordan du kan gjøre disse mer positive og mindre forstyrende.
 • Hvordan kostholdet påvirker søvn og tretthet, og følelsen av overskudd og energi på dagtid.
 • Avslapnings- og innsovningsøvelsene fra Sounder Sleep systemet, spesielt laget for å tilrettelegge for innsovning.
 • Hvordan du kan bruke teknikkene på dagtid, for optimal hvile og stressreduksjon.
 • Du får utdelt omfattende kurshefte, med utfyllende informasjon om kursinnholdet, søvnlogg, øvelser, hjelpemidler, mm.

Å falle i søvn er i utgangspunktet en enkel ting. Men i en hektisk hverdag er det lett å glemme kroppens og sinnets behov for hvile og restitusjon. Over tid kan dette føre til at en glemmer hvordan det er å hvile, og en bruker lengre og lengre tid på å skifte tilstand fra høy aktivering til dyp avslapning og ro, som er nødvendig for å falle i søvn. Også i perioder hvor en opplever spesielle belastninger kan det samme skje.

Å kunne enkle teknikker som hjelper en å raskere gli over i en avslappet og rolig tilstand er en stor hjelp i slike situasjoner, samtidig som det er behagelig og nyttig ellers også. Hvis vi er i full aktivitet hele dagen, med et høyt fysisk og mentalt aktivitetsnivå, kan det over tid føre til at vi ”avlærer” evnen til å koble av og synke inn i den avslappede tilstanden som muliggjør søvn. Teknikkene i Sounder Sleep systemet hjelper deg å bryte denne negative spiralen, og re-lære å koble av, og slippe taket mentalt og fysisk.

Relæring av avslappning og innsovning.

For noen vil det også være helt nødvendig å re-lære dette, da de har kommet inn i negativ spiral av stress og mangel på søvn som gjør at den naturlige overgangen mellom aktivitet om dagen, til hvile og avslappning om kvelden ved leggetid fungerer dårlig, og tar unødvendig lang tid. På samme måte som høy fysisk aktivitet bidrar til aktivering av kroppens aktiverings- og stressrespons, så finner vi den andre og motsatte effekten i den andre enden av bevegelsesspekteret. Sakte, små bevegelser – gjerne i kombinasjon med oppmerksomhet på pusten og synkronisert med denne – bidrar til inhibering av det sympatiske systemet og en aktivering av det parasympatiske systemet, og dermed kroppens avslapningsrespons.

I dette kurset får du en innføring i Sounder Sleep Systemet. Vi øver på teknikkene flere ganger, som gjør det lettere å anvende teknikkene på egen hånd hjemme. Vi går igjennom ulike måter å anvende teknikkene på, hvordan man kan bruke de på dagtid for avslappning, og på kvelden for innsovning. Vi ser også på hvordan man kan anvende de i ulike posisjoner, liggende på ryggen, på siden eller på magen, og sittende.

Teknikkene består av veldig små, rolige bevegelser, kalt ”mini-moves”, som synkroniseres med pusten. Dette representerer en ny tilnærming til avslapning og innsovning som både er effektiv og enkel å lære. Teknikkene gir bedre hjelp til søvn og en dypere avslappning enn vanlige avslappningsøvelser, meditasjon, yoga mm. Du får trent på teknikkene tre ganger i løpet av dette kurset.

Sounder Sleep systemet er utviklet av Michael Krugman, basert på moderne søvnforskning, yoga, qiqong, meditasjon, og teoriene og metodene til Moshe Feldenkrais, Feldenkraismetoden, og tilpasset og spesialisert med det for å øye å tilrettelegge for avslappning, innsovning, og bedre søvn. Metoden er basert på små, sakte bevegelser som synkroniseres med pusten. Dette bidrar til en dyp avslapning som ligner på de første fasene av søvn, og som tilrettelegger for innsovning. Teknikkene kan også brukes på dagtid for å oppnå avslapning og hvile i en hektisk hverdag, og dette anbefales også for å gjøre innsovning lettere på kvelden.

Kroppens naturlige avslappningsrespons og den naturlige pusten

Sounder Sleep Systemet bidrar til å aktivere kroppens avslapningsrespons på en spesielt enkel og effektiv måte, ved å synkronisere små, og delvis helt minimale bevegelser, med den naturlige pusten. Med den naturlige pusten mener vi pusten slik den er fra øyeblikk til øyeblikk, uten av vi gjør spesielle ting for å puste på spesielle måter, for eksempel i et spesielt tempo, dypt eller overfladisk.

Pusten styres av deler av det autonome nervesystemet som har utviklet seg over millioner av år, og som justerer pusten automatisk avhenging av hva slags oksygenbehov vi har. I utgangspunktet er dette systemet i stand til å regulere åndedrettet langt mer effektivt og sunnere enn hva vi kan gjøre med ulike pusteteknikker.

Problemet som kan oppstå er at vi binder pusten på grunn av stress og andre emosjonelle påkjenninger, og også ”ideer” om hva som er ”riktig” pust. I Sounder Sleep systemet jobber vi med å observere pusten slik den er i øyeblikket, og slippe til den naturlige pusten. Deretter gjør vi minimale bevegelser som vi synkroniserer med pustens naturlige tempo, dybde og rytme. Dette gjør at metoden oppleves naturlig og effektiv, og lett å lære for de aller fleste.

Sounder Sleep systemet er også utviklet med tilrettelegging for både avslapning OG søvn som utgangspunkt, og ikke bare avslapning, som i de fleste andre avslapningsteknikker. Noen teknikker som er ment for avslapning vil ha en avslappende effekt, men allikevel føre til en oppkvikkende opplevelse, og kan motvirke søvn. Dette gjelder spesielt metoder som baserer seg på aktiv styring av pusten. Dette unngår man ved Sounder Sleep systemets fokus på og observasjon av den naturlige pusten.

Tusenvis av mennesker har lært Sounder Sleep systemet siden det ble utviklet av Michael Krugman i 1999, basert på hans livslange erfaring med meditasjon, Yoga, Tai chi, Feldenkraismetoden, og arbeidet med å hjelpe seg selv og andre mennesker med søvnproblemer. I dag kan man ta utdannelse som Sounder Sleep instruktør i Tyskland, Frankrike, USA, Norge, Israel, Østerrike, Australia og Canada.