Priser

Informasjon om priser og påmelding

Individuelle timer, 900kr. Det er mulig å kjøpe en pakke med 5 timer for 700 kr per time, totalt 3500 kr.  Prisen for studenter og trygdede er også 700 kr. 

Påmelding til kurs og veiledning er bindende. 

Det er mulig å delta på senere kurs, om kursavgift er innbetalt, og en ikke har mulighet til å delta på det kurset en er påmeldt.