TRE Instruktørutdanning online

Du har nå mulighet til å delta på TRE Instruktørutdanning online. 

Fullført utdanning og sertifisering gir deg mulighet til å bruke TRE med enkeltklienter og grupper.

Utdanningen gir deg også mulighet til mye egenarbeid og personlig fordypning i å arbeide med kroppen i forhold til traumer, dyptliggende stress og kroppslige og emosjonelle spenninger.

Online-versjonen av utdanningen går over totalt 6 dager fordelt på 3 moduler av 2 dager. For å bli sertifisert er det også krav om egen praksis, individuelle timer og praktisk eksamen mm.

Vil du være med uten å bli sertifisert?

Du kan også være med på TRE-utdanningen uten å bli instruktør om du bare ønsker å lære mer om TRE, gjøre TRE-øvelser og få en bedre forståelse av traumer og hva som skjer i kroppen og nervesystemet relatert til stress og traumer. Som en del av gruppen vil du også få gjort mye egenarbeid og få veiledning i forhold til egen prosess. For å bli sertifisert som instruktør, er det noen flere krav. Disse beskrives lenger nede på siden.

Dato og sted

We also have dates for the online training in English. See this webpage for all information.

Datoer for modul 1:

Torsdag–fredag 3.–4. desember 2020.

Tid: Alle dager kl. 09:00–16:00. Vi har lunsj 1 time midt på dagen.

Sted: Online. Vi bruker Zoom.

Modul 1 online er totalt 2 dager.

Pris: 3600 kr

 

 Datoer for modul 2:

Torsdag–fredag 18.–19. februar 2021.

Tid: Alle dager kl. 09:00–16:00. Vi har lunsj 1 time midt på dagen.

Sted:

Pris: 3600 kr

 

Datoer for modul 3:

Torsdag–fredag 29.–30. mai 2021.

(22. og 23. oktober 2020)

Tid: Alle dager kl. 09:00–16:00. Vi har lunsj 1 time midt på dagen.

Sted:

Pris: 3600 kr

 

Ønsker du informasjon om nye kursdatoer? Du kan sette deg på interesseliste her.

Register interest for training in English.

Are you interested in the online TRE training in English? Please alert us by sending an email via our contact form. 

Har du spørsmål om utdannelsen?

Du kan gjerne kontakte kursleder Hans Holter Solhjell på telefon 41318627 eller på epost her.

Kurset avholdes med minimum 4 og maksimum 10 deltakere.

Påmelding til utdannelsen er bindende.

Tidligere deltager?

Modulene er åpne også for alle som har deltatt på dem hos oss eller andre steder tidligere. Å delta igjen vil gi deg en fordypning i din egen prosess og mulighet til å utvikle deg videre.

Dette gjelder også om du er sertifisert som TRE-instruktør fra før.

Prisen er 2600 kroner for deg som har deltatt tidligere. Gi da informasjon om dette ved påmelding.

Om TRE, Trauma Release Exercises.

TRE, Trauma and Tension Releasing Exercises er utviklet av Dr David Berceli. TRE består av en serie med øvelser som hjelper kroppen i gang med og tilrettelegger for kroppens naturlige stressregulerende mekanismer, skjelving mm.

TRE øvelsene er nyttig både til eget bruk og håndtere eget stress, og for å for å lære klienter og grupper å håndtere og mestre stress bedre, og øke evnen til god affekt regulering.

Du kan lese mer om TRE her.

Du kan også lese mer om TRE på David Berceli’s nettside, på engelsk, her, www.traumaprevention.com.

Innhold i utdannelsen:

-Du lærer å gjøre TRE øvelsene selv og gjøre erfaring med hvordan de fungerer over tid (Modul 1).

-Du lærer å undervise TRE øvelsene til enkeltpersoner og til grupper (Modul 2).

-Omfattende innføring i teori og nevrofysiologisk kunnskap om hvordan stress og traumer setter seg i kroppen, og hvorfor TRE-øvelser og nevrogenisk skjelving kan være nyttige for å regulere stress.

-Det presenteres en grundig forklaring av dissosieringsbegrepet og hvordan dette arter seg kroppslig, emosjonelt og tankemessig i hverdagen, samt hva som skjer under og etter TRE-øvelser.

Krav til opptak til utdannelsen:

Modul 1 og 2 er åpen for alle. Alle som ønsker å bruke TRE for sin egen del kan delta på modul 1 og 2. Men for å sertifiseres er det egne krav, og ekstra arbeid som på gjennomføres, pluss en praktisk eksamen.

For å kunne sertifiseres og anvende TRE som verktøy i arbeide med klienter, individuelt eller gruppe, er det nødvendig at man har utdannelse fra helse og sosialfag, pedagogikk, psykoterapi, mindfulness, traumeterapi, eller kroppsorientert arbeide som yogainstruktør, massasje, feldenkraispedagog, meditasjon, mindfulness eller lignende. Har du mye erfaring fra lignende aktivitet, men ikke som lærer/pedagog/terapeut har du også mulighet til å være med. Vennligst oppgi din utdannelse og yrkesbakgrunn i påmeldingen.

Krav til sertifisering:

I tillegg til deltagelse på modul 1 og 2 er det krav om egen øvelse hvor du må logge og dokumentere 40 egne TRE-sesjoner samt skrive et observasjons- og refleksjonsnotat i forhold til egen prosess over tid.

I tillegg så er det krav om  4 individuelle timer med en sertifisert TRE instruktør. I disse timene er fokus på din egen prosess. Man må også undervise 4 grupper, og veilede 4 enkeltpersoner, og få tilbakemelding på undervisning og veiledning av en sertifisert TRE instruktør. Dette kan også foregå ved bruk av video, eller skype. Minimum antall timer er 12 timer.

Du kan lese en full beskrivelse av kravene til å bli sertifisert som TRE instruktør på nettsiden til David Bercelli, her.

Forutsettninger for å delta på denne online TRE utdanningen.

For å kunne gjennomføre kurset online på en trygg og sikker måte for alle deltagere så er det viktig at du som deltager har noen forkunnskaper og erfaring med din egen prosess.

TRE en en metode som for de aller fleste er trygg å jobbe med, men som også kan gjøre at følelser og minner fra fortiden kommer til overflaten. Dette er normalt og også en viktig del av denne typen av prosesser men kan være krevende å møte for første gang om man ikke er vant til det og trygg på at man kan være med og hjelpe seg selv om dette skjer.

Å bli tryggere i seg selv i møte med egne følelser og minner er noe av det vi jobber med i TRE. Dette lærer du mer om i våre kurs og utdanning i TRE. Men om dette er ekstra utfordrende eller ukjent for deg så vil jeg ikke anbefale å lære TRE første gang online.

For å delta så er det viktigste er at du har noe kunnskap om og erfaring med øvelser som bidrar til stabilisering, ressursorientering og her og nå fokus. Dette er øvelser man typisk lærer i meditasjon, mindfulness, yoga, tai chi mm, og i noen typer av terapi. Du lærer også mer om dette i dette introduksjonskurset til TRE , men siden kurset nå er online så ønsker jeg at alle skal ha noe erfaring med dette før du deltar.

Lærer under utdannelsen.

Lærer under utdannelsen er Hans Holter Solhjell.

Jeg har hovedfag i pedagogikk fra Universitet i Oslo. I tillegg er jeg utdannet i Feldenkraismetoden, Kommunikologi og Somatic Experiencing. Til daglig jobber jeg som kursholder/kursarrangør og veileder med fokus på foreldre og relasjoner med barn, kommunikasjon og konflikthåndtering, samt med kroppsorientert pedagogikk/selvutvikling og traumeterapi. Jeg er også sertifisert som TRE Certification Trainer. Du kan lese mer om meg her.

Dette er et kurs som det også er mulig å ta flere ganger, for deg som ønsker å få gjort mer TRE enn du får gjort selv i hverdagen, og med støtte fra en instruktør.

For å delta bør du være komfortabel med å gjøre TRE i gruppe og at det kan bli en del aktivitet og lyd.

Vi utforsker også flere posisjoner enn de vanlige grunnposisjonene du lærer i grunnkurset, og ser på hvordan du kan tilpasse posisjonene til din prosess og kombinere TRE med andre metoder du bruker. Du kan også få mer aktiv hjelp ved at jeg som instruktør hjelper til mer med hendene.