Dato for modul 1:

Onsdag–fredag 9.–11. juni 2021.

TRE Instruktørutdanning online

Du har nå mulighet til å delta på TRE Instruktørutdanning online.

Fullført utdanning og sertifisering gir deg mulighet til å bruke TRE med enkeltklienter og grupper.

Utdanningen gir deg også mulighet til mye egenarbeid og personlig fordypning i å arbeide med kroppen i forhold til traumer, dyptliggende stress og kroppslige og emosjonelle spenninger.

Online-versjonen av utdanningen følger nå modulene som foregår i Oslo, på samme tid. Utdanningen går over totalt 6 dager fordelt på 2 moduler av 3 dager. For å bli sertifisert er det også krav om egen praksis, individuelle timer og praktisk eksamen mm.

Vil du være med uten å bli sertifisert?

Du kan også være med på TRE-utdanningen uten å bli instruktør om du bare ønsker å lære mer om TRE, gjøre TRE-øvelser og få en bedre forståelse av traumer og hva som skjer i kroppen og nervesystemet relatert til stress og traumer.

Som en del av gruppen vil du også få gjort mye egenarbeid og få veiledning i forhold til egen prosess.

For å bli sertifisert som instruktør, er det noen flere krav. Disse beskrives lenger nede på siden.

Om TRE, Trauma Release Exercises.

 

TRE, Trauma and Tension Releasing Exercises er utviklet av Dr David Berceli. TRE består av en serie med øvelser som hjelper kroppen i gang med og tilrettelegger for kroppens naturlige stressregulerende mekanismer, skjelving mm.

TRE øvelsene er nyttig både til eget bruk og håndtere eget stress, og for å for å lære klienter og grupper å håndtere og mestre stress bedre, og øke evnen til god affekt regulering.

Du kan lese mer om TRE her.

Du kan også lese mer om TRE på David Berceli’s nettside, på engelsk, her, www.traumaprevention.com.

Hans TRE

Hans Holter Solhjell

Hans Holter Solhjell

Lærer under utdannelsen.

Lærer under utdannelsen er Hans Holter Solhjell.

Jeg har hovedfag i pedagogikk fra Universitet i Oslo. I tillegg er jeg utdannet i Feldenkraismetoden, Kommunikologi og Somatic Experiencing. 

Til daglig jobber jeg som kursholder/kursarrangør og veileder med fokus på foreldre og relasjoner med barn, kommunikasjon og konflikthåndtering, samt med kroppsorientert pedagogikk/selvutvikling og traumeterapi. 

Jeg er også sertifisert som TRE Certification Trainer. 

Du kan lese mer om meg her.

 

Innhold i utdannelsen:

-Du lærer å gjøre TRE øvelsene selv og gjøre erfaring med hvordan de fungerer over tid (Modul 1).

-Du lærer å undervise TRE øvelsene til enkeltpersoner og til grupper (Modul 2).

-Omfattende innføring i teori og nevrofysiologisk kunnskap om hvordan stress og traumer setter seg i kroppen, og hvorfor TRE-øvelser og nevrogenisk skjelving kan være nyttige for å regulere stress.

-Det presenteres en grundig forklaring av dissosieringsbegrepet og hvordan dette arter seg kroppslig, emosjonelt og tankemessig i hverdagen, samt hva som skjer under og etter TRE-øvelser.

-Du lærer også flere posisjoner enn grunnposisjonene fra introduksjonskurset. Vi ser på hvordan du kan tilpasse øvelsene og posisjonene til din prosess og kombinere TRE med andre metoder du bruker.

-Du får aktiv hjelp ved at jeg som instruktør observerer og veileder i prosessen underveis.

Innhold for hver modul

Hver modul har tre hovedaktiviteter. For det første å lære om og oppleve TRE som en personlig praksis, for det andre, deling og spørsmål angående utøvelsen av og erfaringer med TRE og for det tredje, teori relatert til TRE, stress og traumer.

I modul 1 er fokuset mer på din personlige opplevelse av TRE, og i modul 2 og 3 fokuserer vi også på hvordan du underviser i TRE, i tillegg til å fortsette og utdype din personlige TRE-prosess.

Planen som er beskrevet her er generell og kan tilpasses behovet og timingen for gruppeprosessen. Noen emner vil bli diskutert i flere av modulene.

I modul 1 vil du lære:

 • TRE® som en personlig praksis og få erfaring med hvordan det fungerer over tid
 • Grunnleggende jording og stabiliseringssteknikker
 • Variasjoner av de grunnleggende TRE-øvelsene og posisjonene
 • Hvordan du kan observere din egen skjelving og mønstrene i denne og tilpasse prosessen til egne behov og kapasitet for selvregulering
 • Selvbestemmelse, autonomi og selvregulering
 • Tilpasning, justering og personalisering av øvelsene
 • Grunnleggende forståelse av hjernen og nervesystemet i stress og traumer
 • Polyvagal-teorien og vagusnerven
 • Sosialt engasjement, Flukt and Kamp
 • Minnesystemer i traumer og terapi
 • Grunnleggende om frysing, overveldelse og dissosiasjon

Har du spørsmål om TRE instruktørutdanningen?

Du kan kontakte Hans på e-post her.

I modul 2 vil du lære:

 • Hvordan undervise i TRE® til enkeltpersoner og grupper
 • Fordypning av din egen TRE praksis
 • Flere variasjoner på de grunnleggende øvelsene og posisjonene
 • Hvordan observere skjelvingen hos andre
 • Selvregulering i rollen som instruktør
 • Hvordan undervise jording, selvregulering, selvbestemmelse og handlefrihet mens du veileder øvelser
 • Mer om frys, overveldelse og dissosiasjon
 • Øve på jordings og stabiliseringsteknikker ved overveldelse/flooding.
 • Grunnleggende modifikasjoner av TRE-øvelser for ulike individer/skader og fysiske begrensninger
 • Hvordan tilpasse TRE og skjelvingen til spesielle behov
 • Introduksjon til hands on-intervensjoner

Datoer

Online versjonen av TRE utdanningen online på norsk er nå slått sammen med utdanningen som går i Oslo. Det vil si at vi setter opp kamera og Zoom link og du følger da undervisningen som foregår i Oslo.

Vi har erfaring med at dette fungerer veldig bra.

Dato for modul 1:

Onsdag–fredag 9.–11. juni 2021.

Tid: Alle dager kl. 09:00–16:00. Vi har lunsj 1 time midt på dagen.

Sted: Online, og i Oslo. Vi bruker Zoom.

Modul 1 online er totalt 3 dager.

Pris: 6200 kr

 

 Datoer for modul 2:

Onsdag–fredag 6 – 8. oktober 2021.

Tid: Alle dager kl. 09:00–16:00. Vi har lunsj 1 time midt på dagen.

Sted: Online, og i Oslo. Vi bruker Zoom.

Pris: 6200 kr

 

Priser

Hver modul (online) koster 6200 kr.

Prisen for de 4 individuelle timene er 1200 kr per time. Det samme gjelder for de 8 videoene du sender inn og får tilbakemelding på.

Du kan også kjøpe en pakke av 12 timer for 10800 kr (900 per time). Eventuelt 8 timer for 7900 kr.

I tillegg kommer eksamen, 2400 kr (Det er her med to sensorer).

Betaling: Du får tilsendt en giro som betales i forkant av hver modul.

Ønsker du informasjon om nye kursdatoer? Du kan sette deg på interesseliste her.

Har du spørsmål om utdannelsen?

Du kan gjerne kontakte kursleder Hans Holter Solhjell på telefon 41318627 eller på epost her.

Kurset avholdes med minimum 4 og maksimum 10 deltakere.

Påmelding til utdannelsen er bindende.

Tidligere deltager?

Modulene er åpne også for alle som har deltatt på dem hos oss eller andre steder tidligere. Å delta igjen vil gi deg en fordypning i din egen prosess og mulighet til å utvikle deg videre.

Dette gjelder også om du er sertifisert som TRE-instruktør fra før.

Som tidligere deltager får du 50% rabatt. Gi da informasjon om dette ved påmelding.

Delta flere ganger.

Det kan være en god ide å delta på modulene flere ganger. Dette kan være spesielt nyttig for deg som ønsker å få gjort mer TRE enn du får gjort selv i hverdagen, og med støtte fra en instruktør.

Bli TRE advanced practitioner og Mentor.

Også om du ønsker å utvikle deg videre som TRE instruktør kan det være bra å delta flere ganger. Etter å ha blitt sertifisert til TRE instruktør er det mulig å utvikle seg videre i TRE og bli TRE advanced pracitioner og i neste omgang TRE Mentor. Det er også mulig å bli trainer i TRE og kunne utdanne andre.

Krav til opptak til utdannelsen:

Modul 1 og 2 er åpen for alle. Alle som ønsker å bruke TRE for sin egen del kan delta på modul 1 og 2. Men for å sertifiseres er det egne krav, og ekstra arbeid som på gjennomføres, pluss en praktisk eksamen.

For å kunne sertifiseres og anvende TRE som verktøy i arbeide med klienter, individuelt eller gruppe, er det nødvendig at man har utdannelse fra helse og sosialfag, pedagogikk, psykoterapi, mindfulness, traumeterapi, eller kroppsorientert arbeide som yogainstruktør, massasje, feldenkraispedagog, meditasjon, mindfulness eller lignende.

Har du mye erfaring fra lignende aktivitet, men ikke som lærer/pedagog/terapeut har du også mulighet til å være med.

Vennligst oppgi din utdannelse og yrkesbakgrunn i påmeldingen.

Krav til sertifisering:

I tillegg til å fullføre modulene 1, 2 og 3, må du møte følgende krav:

 • 40 personlige TRE-økter og journalføring – hvor du veileder deg selv gjennom skjelvingsprosessen – journalføring om din opplevelse, hva du la merke til og observasjoner om prosessen din over tid
 • Fire personlige TRE-økter med en sertifisert TRE-instruktør – hvor du blir guidet gjennom prosessen av en sertifisert TRE-instruktør (kan gjøres via Zoom)
 • 4 individuelle TRE-økter – hvor du veileder en annen gjennom skjelvingsprosessen og får tilbakemelding på økten fra en sertifisert TRE-instruktør (kan gjøres via video)
 • 4 gruppe TRE-økter – hvor du veileder en gruppe på 3+ gjennom skjelvingsprosessen og får tilbakemelding på økten fra en sertifisert TRE-instruktør (kan gjøres via video)
 • Lese- og skriveoppgaver

 

For både individuelle og gruppeøkter kan veilederen delta eksternt via video, eller øktene kan tas opp for senere visning av veilederen. Les hele beskrivelsen av TRE instruktørens sertifiseringskrav her.

Forutsettninger for å delta på denne online TRE utdanningen.

For å kunne gjennomføre kurset online på en trygg og sikker måte for alle deltagere så er det viktig at du som deltager har noen forkunnskaper og erfaring med din egen prosess.

TRE en en metode som for de aller fleste er trygg å jobbe med, men som også kan gjøre at følelser og minner fra fortiden kommer til overflaten. Dette er normalt og også en viktig del av denne typen av prosesser men kan være krevende å møte for første gang om man ikke er vant til det og trygg på at man kan være med og hjelpe seg selv om dette skjer.

Å bli tryggere i seg selv i møte med egne følelser og minner er noe av det vi jobber med i TRE. Dette lærer du mer om i instruktørutdanningen i TRE. Men om dette er ekstra utfordrende eller ukjent for deg så vil jeg ikke anbefale å lære TRE første gang i online utdanningen.

For å delta så er det viktigste  at du har noe kunnskap om og erfaring med øvelser som bidrar til stabilisering, ressursorientering og her og nå fokus. Dette er øvelser man typisk lærer i meditasjon, mindfulness, yoga, tai chi mm, og i noen typer av terapi.

Du lærer også mer om dette i dette introduksjonskurset til TRE , men siden kurset nå er online så ønsker jeg at alle skal ha noe erfaring med dette før du deltar.

Om du ønsker å delta men er usikker på dette temaet så kan du kontakte meg via kontaktskjemaet. Det kan da være en god ide å ta en eller flere individuelle timer i forkant. Og også delta på introduksjonskurset i TRE.