Foreldreveiledning

Veiledning for foreldre, barnehager og skoler

 

Du kan nå få personlig hjelp og veiledning i forhold til temaer relatert til foreldre – barn relasjoner, kommunikasjon og konflikthåndtering i forhold til barn og ungdom, traumer hos barn og foreldre, utfordringer i forhold til barnehage, skole mm.

Du kan lese mer om foreldreveiledning her.