Feldenkraispedagoger i Norge.

Læring, bevegelse, utvikling

For å finne en oversikt over Feldenkraispedagoger i Norge kan du gå til sidene til det Norske Forbundet for Autoriserte Feldenkrais Pedagoger, NFAFP, www.feldenkraismetoden.no. Dette er en oversikt over alle Feldenkraisutdannede pedagoger i Norge som har et tilbud om individuelle timer, FI, eller gruppetimer, ATM.