Kollokviegruppe for deltagere på TRE instruktørutdanningen

Kollokviegruppen er for deltagere på TRE instruktørutdanningen, som minst har deltatt på modul 1 med Hans Holter Solhjell.

Målet med gruppen er å kunne:

  • Øve på å undervise TRE
  • Få tilbakemeldinger, og også
  • Gjøre TRE i gruppe med andre,
  • Dele erfaringer med egen læringsprosess
  • Støtte hverandre

Det er gratis å delta.

Datoer høsten 2021:

  • Tirsdag 28 september: zoom kl. 18-19.30
  • Tirsdag 26 oktober: zoom kl. 18-19.30
  • Tirsdag 23 november: zoom kl. 18-19.30

Gruppen organiseres av Cecilie Dahl.

Påmelding: