Online konferanse om kroppsorienterte metoder | 24 – 28. januar.

 

Foredragsholder:

Sarah Zorica Mitic

Dr. sci. med, TRE® trainer og traumeterapeut

 

Onsdag 26. januar | Kl 19.00 – 20.00

“MEDISINSKE” TRAUMER

-Om stress, traumer og traumeterapi relatert til medisinsk behandling

Ulike medisinske tilstander, akutte og kroniske sykdommer, sykehusopphold samt medisinske prosedyrer, operasjoner mm. kan bringe mye usikkerhet og føre til vesentlig nedsatt livskvalitet og utgjøre en trussel mot selve livet til pasienten.

Som følge av dette er det ikke uvanlig å oppleve at kroppens stress og forsvarsmekanismer aktiveres i betydelig grad, som også innebærer at det foreligger en mulighet for vedvarende traumatisering.

Med stadig økende kunnskap rundt dette temaet kan en mulig fare for traumatisering reduseres. Traumer kan forebygges, og også behandles.

Spesielt er det viktig å være forsiktig og bevisst på denne faren i arbeidet med barn siden disse traumene kan etterlatte livsvarige spor.

Om Sarah Zorica Mitic

Dr. sci. med. Sarah Zorica Mitic er pensjonert legespesialist med 40 års arbeidserfaring fra helsevesenet i flere ulike land. Hun er vokst opp i et multikulturelt samfunn og har bred erfaring med arbeid med flere kulturer og religioner. Hun har alltid hatt en spesiell interesse for traumeterapi, og har en doktorgrad i psykosomatikk og psykofysiologi- med fokus på redsel.

Dr. Mitic er internasjonalt utdannet i flere traumeterapeutiske metoder, blant annet Somatic Experience, Brainspotting, NARM og SOMA. Hu er Global Certificiation Trainer i TRE (Trauma Tension Releasing Exercises). Hun har skrevet flere faglige bøker og artikler. Informasjon om disse kan du finne på https://independent.academia.edu/ZoricaMitic

Sarah holder foredrag under

Online Konferanse om Kroppsorienterte Metoder -Stress, Traumer og Selvutvikling

Mandag til fredag 24 – 28. januar 2022