Online konferanse om kroppsorienterte metoder | 24 – 28. januar.

 

Foredragsholder:

Hans Holter Solhjell

Pedagog, TRE Global Certification Trainer, utvikler av Responstrakten, PLS reguleringsstøttemodellen og Perspektivspiralen.

 

Mandag 24. januar | Kl 19.30 – 20.30

Introduksjon til kroppsorientert traumeterapi, læring og selvutvikling.

-Autoregulering, Selvregulering og Reguleringsstøtte

I dette foredraget får du en introduksjon til kroppsorienterte endringsprosesser, traumeterapi, læring og selvutvikling, og hvorfor det er nødvendig å inkludere kroppen. Du får også nye perspektiver på selvregulering, og hvordan vi kan bruke innsikter fra kroppsorientert traumearbeid ikke bare på individnivå, men også i relasjoner og i et bredere organisasjons og samfunnsperspektiv.

  • Hva er traumer og effektene av traumer.
  • Hva skjer i kroppen, hjernen og nervesystemet i forbindelse med​ stress og traumer.
  • Responstrakten, en praktisk-pedagogisk modell som gir en oversikt over ulike måter vi mennesker reagerer på, adferdsmessig, emosjonelt og kognitivt når vi møter utfordringer, konflikter, kriser og stress.
  • Hvorfor kroppsorientert traumeterapi er viktig i arbeidet med traumer.
  • Ulike hukommelsessystemer og hvorfor ulike typer av metoder er nødvendig for å jobbe de ulike minnesystemene
  • Autoregulering, selvregulering, samregulering, reguleringsstøtte,
  • Reperasjon av selvreguleringskapasitet
  • Kapasitetsutvikling, selv- og samregulering som selvutviklingsprosjekt
  • Reguleringsstøttesirkler, regulerings og kapasitetsutvikling i par, grupper, organisasjoner og samfunn.
  • TRE, Trauma Release Exercises.
Karen Kollien Nygaard

Om Hans Holter Solhjell

Hans er pedagog med videreutdanning i veiledning. Han skrev sin hovedoppgave i pedagogikk om temaer relatert til selvregulering, hjernens og nervesystemets utvikling, psykonevrobiologisk tilknytningsteori, traumer og relasjonelt stress, mm.

Han har spesialisert seg på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn. Han er også  utdannet i kroppsorienterte traumeterapi, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans er også Global Certification Trainer i TRE. Han kombinerer dette også med Feldenkraismetoden,

Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler, og har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo.Til daglig jobber han med med kurs og utdanning relatert til stress og traumer, med hovedfokus på TRE, Trauma Release Exercises. Og med kurs, veiledning og utdanning for foreldre, barnehager og skoler, med hovedfokus på kommunikasjon, konfliktløsning, regulerings- og utviklingsstøtte.

Hans har over de siste 15 årene utviklet flere praktisk-pedagogiske modeller for praksis, veiledning og undervisning om relasjoner, kommunikasjon, konfliktløsning, regulerings- og utviklingsstøtte. De viktigste av disse er PLS reguleringsstøttemodellen, Perspektivspiralen og Responstrakten.

Du kan lese mer om Hans her.

Hans holder foredrag under

Online Konferanse om Kroppsorienterte Metoder -Stress, Traumer og Selvutvikling

Mandag til fredag 24 – 28. januar 2022

Du kan laste ned en gratis versjon av responstrakten her.

Modellen blir oppdatert og nye versjoner utviklet. Du kan laste ned en kopi av modellen her.

Det er mulig å kjøpe en plakat av modellen i A3 format.

For å laste ned gratisversjonen så kan du registrere deg på interesselisten for å motta informasjon om oppdateringer av modellen.

 

responstrakten