Dårlig søvn er dyrt for samfunnet.

Dårlig søvn er dyrt for samfunnet.

Australske forskere har sett på samfunnskostnadene av dårlig søvn og det viser seg at dårlig søvn ikke bare er vondt for den det gjelder, men at det også svir for samfunnet som helhet.
Ifølge Helsedirektoratet sliter omtrent én av tre voksne ukentlig med søvnen, mens inntil 15 prosent har alvorlige og langvarige søvnproblemer, kalt insomni.

read more
Bedre søvn, den mest effektive måten å forbedre din livskvalitet.

Bedre søvn, den mest effektive måten å forbedre din livskvalitet.

Når han fikk orden på søvnen, ble scoreprosenten til Iguodalas dobbelt så høy. Hans poeng per minutt økte med 29 prosent. Omsetningen og ”foul” kastene hans falt henholdsvis 37 og 45 prosent.
LeBron James uttaler selv ifølge Wired.com at: “Realistisk sett så var det sannsynligvis en kombinasjon av ernæring, fysioterapi og hvile. Men ….., så er søvn en spesielt sterk medisin.”

read more
God søvn, en forutsetning for gode prestasjoner i idrett

God søvn, en forutsetning for gode prestasjoner i idrett

Når han fikk orden på søvnen, ble scoreprosenten til Iguodalas dobbelt så høy. Hans poeng per minutt økte med 29 prosent. Omsetningen og ”foul” kastene hans falt henholdsvis 37 og 45 prosent.
LeBron James uttaler selv ifølge Wired.com at: “Realistisk sett så var det sannsynligvis en kombinasjon av ernæring, fysioterapi og hvile. Men ….., så er søvn en spesielt sterk medisin.”

read more
Erfaringer med TRE fra den Danske Scleroseforeningen.

Erfaringer med TRE fra den Danske Scleroseforeningen.

Trøtthet, søvnvansker, spastisitet, smerter og til og med blæreproblemer er blandt de symptomene mange av deltagerene har fortalt at har blitt redusert. Noen har også opplevd at de har fått tilbake noe av den følesansen de har mistet, og har kunnet redusere symptomdempende medisin, forteller forskningssjef i den Danske Scleroseforeningen Lasse Skovgaard.

read more
TRE hjelper selv mot de verste traumer

TRE hjelper selv mot de verste traumer

Psykisk Helse 3/2014 hadde en artikkel om TRE, og snakket med deltagerene på et kurs ledet av kiropraktor og instruktør i TRE Katrine Lindenhoff-Bø.
Det er en vanlig erfaring blant behandlere som kombinerer andre metoder med TRE, som massasjeterapeuter og andre kroppsorientere behandlere, såvel som samtale og kognitive terapeuter, at man får gjort mer og får bedre effekt av andre metoder etter å ha gjort TRE.

read more
Psykisk Helse: “Få tilbake livsgleden med TRE”

Psykisk Helse: “Få tilbake livsgleden med TRE”

Psykisk Helse 3/2014 hadde en artikkel om TRE, og snakket med deltagerene på et kurs ledet av kiropraktor og instruktør i TRE Katrine Lindenhoff-Bø.
Det er en vanlig erfaring blant behandlere som kombinerer andre metoder med TRE, som massasjeterapeuter og andre kroppsorientere behandlere, såvel som samtale og kognitive terapeuter, at man får gjort mer og får bedre effekt av andre metoder etter å ha gjort TRE.

read more
Forsvarets Forum: “Senk stressnivået med TRE”

Forsvarets Forum: “Senk stressnivået med TRE”

Forsvarets forum hadde en artikkel 30.09.2013 om TRE, med utgangspunkt i at tidligere norske soldater deltok på kurs i TRE med grunnleggeren av metoden, Dr. David Berceli. Formålet med kurset var å lære å mestre stress og alvorlige krigstraumer. David har også lært TRE til tusenvis av soldater i den amerikanske hæren, og også i flere andre land.

Mange soldater som returnerer fra et opphold i krigsområder sliter med overgangen til et sivilt liv. I artikkelen i Forsvarets forum kan du lese om hvordan både norske og amerikanske soldater opplevde å måtte mestre spenninger, stress og traumer. Og hvilken effekt de har hatt av TRE.

read more
TRE: Skjelve bølgen

TRE: Skjelve bølgen

I denne artikkelen fra 8. september 2012 følger VG 13 menn ved Norsk Skuespillerinstitutt som bruker TRE. De har en litt annen innfallsvinkel til bruken av metoden da de ikke primært ønsker å jobbe med traumer og stress, men har som mål er å være mer tilstede og fungere bedre, både som menneske og som skuespiller.
En av deltagerene sier “Jeg føler meg bedre og mer til stede etterpå. Sansene oppleves sterkere. Jeg blir avslappet og skjerpet. TRE har også en emosjonell effekt, der jeg merker at ting blir bearbeidet. “
En måte å forstå dette på, er at kroppens aktiveringssystemer, og den delen av minnene våre som er lagret i kroppens prosedurale og somatiske minne, klarer å gi slipp. Dette vil ofte oppleves som en konkret kroppslig forløsning og frigjøring, hvor en kan puste bedre o g spenninger slipper på en dypt og fundamentalt nivå, som er vesentlig forskjell fra vanlig avslappningsøvelser og lignende.

read more
Skjelvetoktet. “Kom i balanse med TRE”

Skjelvetoktet. “Kom i balanse med TRE”

DN Magasinet hadde 14. april 2012 en artikkel om TRE, hvor de fulgte et et kurs i TRE og intervjuet flere av deltagerene. Du kan lese om deres erfaringer her.
I forbindelse med at grunnleggeren av TRE, David Bercelli var i Norge flere ganger over en tre års periode, og var med å starte det norske TRE miljøet, så ble det også skrevet flere artikler om TRE. Jeg presenter her i en serie blogartikler noen av disse artiklene.

read more

  • Nettkurs TRE introduksjonskurs → Mandag og tirsdag 22 og 23. mars kl. 17.30 – 19.00.

    kr 950