Online konferanse om kroppsorienterte metoder | 24 – 28. januar.

 

Foredragsholder:

Anne Brit Sylvareik

NARM terapeut og psykofysiologisk psykoterapeut

 

Torsdag 27. januar | Kl 19.00 – 20.00

NARM, den NeuroAffektive Relasjonelle Modellen.

-Om bruk av NARM ved kompleks PTSD.

NARM er en behandlingstilnærming for arbeid med komplekse relasjonelle utviklingstraumer, utviklet av Dr. Laurence Heller. Tilnærmingen er også anvendbar i forhold til senere relasjonelle traumer, stressmestring og arbeid med relasjonsproblematikk.

NARM integrerer et kroppslig, følelsesmessig, tankemessig og relasjonelt fokus. Utfordrende relasjoner og situasjoner kan gjøre at vi sperrer for kontakt med kroppens, følelsenes, hjertets impulser og egenskaper for å tilpasse oss omgivelsene. Dette kan bidra til at man mister kontakten med seg en selv, og dermed for hva en ønsker seg for seg selv, egne grenser, behov mm.

NARM er en ressursorientert tilnærming, og hjelper klienten å komme i kontakt med og styrke sine ressurser, som utgangspunkt for å jobbe med kompleks PTSD, og andre utfordringer vi møter i arbeidet.

Anne Brit Sylvareik vil gå gjennom hovedlinjene i NARM, noe av det teoretiske grunnlaget, blant annet med fokus på det autonome nervesystemet, og vise de grunnleggende prinsippene som NARM bygger på.

Mer informasjon om NARM:

Oppstart av ny NARM-utdannelse i Danmark høsten 2022. Det er planer om å starte ny NARM-utdannelse i Norge i 2023.

Om Anne Brit Sylvareik

Anne er psykofysiologisk psykoterapeut. Hun har lang og bred erfaring fra 2002, med bakgrunn i psykodynamisk ,eksistensiell, somatisk og nevroaffektiv psykologi. Hun har klinikk på Nesodden og i Oslo. Anne Brit er assistent på NARM utdannelsen i Norge og Danmark. Hun er også sertifisert NARM terapeut, gruppeveileder og veiledningsterapeut.

www.traumeheling.net

www.NARM.no

Anne holder foredrag under

Online Konferanse om Kroppsorienterte Metoder -Stress, Traumer og Selvutvikling

Mandag til fredag 24 – 28. januar 2022

Aktuelt kurs: Introduksjonskurs i NARM

Kropp og psyke henger sammen i den NeuroAffektive Relationelle Modellen.

 

Innhold:

På dette spennende 2-dagers introduksjonskurset i NARM, vil du få innblikk i NARM som behandlingsmetode.

  • Laurence Hellers banebrytende terapeutiske metode NARM har vist seg å være en særdeles effektiv behandlingsmetode i forhold til utviklingstraumer og tilknytningsproblemer, da den integrerer en kroppslig og psykologisk tilgang i behandlingen av lavt selvverd, skam og selvkritikk.
  • NARM representerer et fundamentalt skift i psykoterapeutisk tenkning. I NARM-terapi støttes vår evne til biologisk selvregulering og vår evne til å føle oss forbundet med oss selv og andre.
  • NARM er en ressurs-orientert, ikke-regressiv modell, som arbeider med Somatic mindfulness og mindful awareness under prosessen.
  • De fleste emosjonelle problemer kan føres tilbake til fem biologisk baserte prinsipper: Behovet for kontakt, avstemning, tillit, autonomi og kjærlighet/seksualitet. Hver type avspeiles av et mønster av spenninger eller pansring i kroppen, også i atferd og evne til å klare livets utfordringer.
  • NARM arbeider med de overlevelsesstrategier som ble utviklet i barndommen, og som hindrer livsutfoldelsen her og nå.
  • Formålet med kurset er å få kjennskap til NARM metoden og NARM utdannelsen. Formen vil være en veksling mellom teoretiske opplegg, små øvelser og live-demonstrasjoner som viser hvordan den organiske prosessen kan skje i terapi.
  • Både introkurset og utdannelsen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening

 

Sted og tid: Kurset gjennomføres som heldagskurs på dagtid over 2 dager: 22-23 april 2022

Pris: Prisen for kurset er 4300 kr.

Påmelding:  sylvareik@gmail.com ved Anne Brit Sylvareik

Sted: Sporveisgaten 29, 0354 Oslo

Underviser: Tove Mejdahl, spesialist og supervisor i klinisk psykologi. Tove Mejdahl Aut. Psykolog (cand.paed.psyk). Spesialist og supervisor i klinisk psykologi. Utdannet i Somatic Experiencing. Utdannet i NARM. Arbeider i selvstendig praksis som omfatter undervisning, veiledning og kurser. Godkjent som underviser på NARM-utdannelsen. Snakker godt forståelig dansk norsk.

Anne Brit Sylvareik, psykoterapeut i NARM  blir assistent under introkurset.

Se www.NARM.no

www.narm-danmark.com